Madencilikte riskin bireyselleşmesi: geçinmek ve sendikalaşmak

2016-12-01
Ulusal Sosyoloji Kongresi (1 - 03 Aralık 2016)

Suggestions

Madencilik Sektöründe Örgütsel Risk
Topal, Çağrı; Topal, Çağatay; Beşpınar Akgüner, Fatma Umut(2016-12-31)
Bu çalışma, örgütlerin yarattığı, insanların sağlığı, ekonomik durumları ve doğal çevrelerini tehdit eden risklerin, bu riskleri yaratan ve denetleyen kurumlarda çalışanlar ve bu risklere maruz kalan toplumsal aktörlerce nasıl anlamlandırıldığını inceleyecektir. Araştırmanın temel sorusu “örgütlerle doğrudan veya dolaylı bir ilişki içinde olan farklı konumlardaki aktörler, bu örgütlerin yarattığı riskleri anlamaya çalışırken hangi farklı fakat birbiriyle ilişkili konulara odaklanmaktadırlar” şeklindedir. Bu...
Madencilikte bir yedek parça envanter optimizasyonu çalışması
Şenses, Sena; Gölbaşı, Onur; Bakal, İsmail Serdar (2021-09-01)
Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi için Veri Entegrasyonu Uygulaması
Erkayaoğlu, Mustafa (2020-03-01)
Madencilik endüstrisi, iş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirildiğinde, farklı mühendislik alanlarını ve bunlara bağlı riskleri kapsamaktadır. Günümüzde, teknoloji alanında yaşanan gelişmeler, madencilik endüstrisini mevcut donanım ve yazılımlar aracılığıyla, üretim, ekipmanların bakım/onarım durumu, maliyet, çevresel koşullar ve en önemlisi iş sağlığı ve güvenliği konusunda, veri toplayabilecek duruma getirmiştir. Bu çalışmada, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili farklı kaynaklardan elde edilen veril...
Analysis of mine accidents and financial consequences to gli mines
Özkan, Gökay; Güyagüler, Tevfik; Department of Mining Engineering (2007)
The expenditures resulting from work accidents is increasing every year. Among the other work accidents, mine accidents result important loss of time, money and lives. From the point of view of mine accidents, studies about cost of mine accidents need some contributions. In this thesis, cost of mine accidents to worker, employer, and total economy of country will be analysed in the light of data from Ministry of Labour, Social Security and Social Insurance Institution, and Türkiye Coal Enterprises. General ...
Maden Kaynaklarının Yönetimi Bağlamında Uluslararası Deniz Yatağı Otoritesinin Rolü
Güneş, Şule (2020-01-01)
Bölge olarak adlandırılan derin deniz yatağı, İnsanlığın Ortak Mirası (İOM) olarak kabul edilmiş, burada bulunan maden kaynaklarının yönetimi, Uluslararası Deniz Yatağı Otoritesi’ne (UDYO) verilmiştir. Bu çalışmada, öncelikle İOM kavramının sömürge yönetimlerinden kurtulan toplumlar açısından önemi ve deniz hukukuna etkisi incelenmekte; ikinci olarak bu kavramın uygulamaya aktarılmasında başlıca sorumluluğu olan UDYO’nun yetkileri ele alınmaktadır. Bölge’deki madencilik faaliyetlerinde tüm devletler, ‘deste...
Citation Formats
Ç. Topal, “Madencilikte riskin bireyselleşmesi: geçinmek ve sendikalaşmak,” presented at the Ulusal Sosyoloji Kongresi (1 - 03 Aralık 2016), 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/82740.