Ev Teknolojilerine Yönelik Kullanıcı Beklentilerinin Geleceği Düşleme Yöntemi ile Toplanması

2018
Coşkun, Aykut
Şener Pedgley, Bahar
Akıllı ev teknolojileri, güvenlik, sağlıklı yaşam ve enerji tüketimi alanlarında pek çok fayda sağlayarak kullanıcıların yaşam kalitesini yükseltebilir. Bu teknolojilerin yaygınlaşması için ise kullanıcı beklentilerine uygun olarak tasarlanması gerekir. Ancak, mevcutta kullanılan anket, mülakat ve gözlem gibi veri toplama yöntemleri kullanıcıların geleceğin akıllı ev teknolojilerinden beklentilerini tespit etmek için yetersiz kalmaktadır. Bu bildiri, kullanıcıların akıllı ev aletlerine yönelik beklentilerini anlamaya yardımcı alternatif bir veri toplama yöntemi önermektedir. Yöntem, 24 saatlik zaman dilimini içeren bir çizelge üzerinde, grup (aktiviteler, aletler, özellikler, etkileşim biçimleri ve kontrol cihazları) içerisinde derlenen kartlar aracılığıyla kullanıcıların geleceğin akıllı ev aletlerinden beklentilerini anlatmalarını içermektedir. Yöntemin kullanıcı beklentilerini anlamada ne kadar etkin olduğu, çift gelirli çekirdek aileler, ev hanımları, yalnız yaşayan bekâr bireyler ve arkadaşları veya akrabaları ile beraber yaşayan bekâr bireylerden oluşan 20 kişi ile yapılan bire-bir görüşmelerden oluşan bir çalışma üzerinden araştırılmıştır. Bildiri, öncelikle akıllı ev teknolojileri literatürü özeti ve kullanıcı beklentilerini anlamada kullanılan mevcut veri toplama yöntemlerini sunmaktadır. Ardından, önerilen veri toplama yöntemi ve kullanıldığı çalışma detaylı olarak anlatılmaktadır. Son olarak, önerilen yöntemin ne kadar etkili olduğunu çalışma sonuçlarını değerlendirerek tartışmakta ve yönteme dair önerilerde bulunmaktadır.

Suggestions

Bir Katılımcı Tasarım Süreci: Etkileşimli Kiosklar için Örnek Olay Çalışması
Yıldırım, Yasemin; Orhun , Simge Esin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Günümüzde bilgiye erişim sağlanabilmesi amacı ile tasarlanan etkileşimli kioskların üstlendikleri işlevler artmakta ve kullanımları hızla yaygınlaşmaktadır. Bu sabit etkileşimli araçların, sundukları içeriğin organizasyonu veya sunumu veya fiziksel olarak konumlandıkları noktalar sebebi ile kullanıcıların ihtiyaçlarına yeteri kadar karşılık veremedikleri ve işlevlerini yerine getiremedikleri gözlemlenmektedir. Yapılan araştırmalar, etkileşimli tasarımlarda hedeflenen bilgi alışverişinin kullanıcı senaryolar...
Tasarımda Çocuk Temsilleri Üzerine Bir Derleme Çalışması
Süner, Sedef; Erbuğ, Çiğdem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Tasarımcılar için kullanacı imgeleri, tasarım sürecinde dolaylı ya da doğrudan, açık veya örtük biçimlerde referans olmaktadır. Tasarlanan ürünün kimler tarafından kullanılacağını tahayyül etmek, tasarlama eylemini somutlaştırmakta ve tasarım kararlarını meşrulaştırmakta bir aracı haline gelir. Söz konusu kullanıcı grubu, tasarlama eylemini yapanın imgelemiyle örtüştükçe, bu kullanıcıların gerçek hayat deneyimlerine temas eden anlamlı ve isabetli ürünler geliştirilebilmesi olasılığı artar. Çocuklar için ürü...
Otomobil Yolcularına Yönelik Bilgi-Eğlence Sistemlerinde Kullanıcı Beklentileri ve Tasarım Öngörüleri
Şen, Güzin; Şener Pedgley, Bahar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Otomotiv kullanıcı arayüzleri sürücü deneyimine odaklanarak tasarlanagelmiştir. Bu nedenle, otomobillerde ön koltukta oturan yolcuyu kendine ait ilgi ve ihtiyaçları olan bir kullanıcı olarak ele alan kapsamlı bilgi-eğlence sistemi çözümlerine rastlanmamaktadır. Bu bildiri, kullanıcı ihtiyaçlarının ve teknoloji trendlerinin analizi ışığında, ön koltuk yolcusu için tasarlanmış bir bilgi-eğlence sistemi önerisi ve 27 katılımcının bu tasarım önerisini bir seyahat senaryosu içinde sanal gerçeklik simülasyonuyla ...
An exploratory study on features of intelligent office buildings and development of an assessment tool
Gündoğan, Handan; Dikmen Toker, İrem; Atasoy Özcan, Güzide; Department of Civil Engineering (2021-12)
Intelligent office buildings have a high-tech image that embraces advanced technologies to enhance the quality of life for building occupants and energy efficiency. The literature's exploration of the Intelligent Building (IB) concept indicated that the concept has broad aspects, which resulted in losing its focus. In this regard, this thesis aims to address two central questions of how the IB concept is currently interpreted by the building sector representatives and what are the intelligent features of an...
THE POTENTIAL IMPACT OF RECOMMENDATION SYSTEMS IN ECOMMERCE ON CONSUMER BEHAVIOR
MADEN BİLGİÇ, BURCU; Oran, Adil; Department of Business Administration (2022-12-23)
This research aims to investigate the potential impact of recommendation systems on consumers' different perceptions, such as perceived value, privacy concern, confidence in decision, and purchase intention. As recommendation systems, five different filtering techniques were analyzed; content-based filtering, item-based and user-based collaborative filtering, and friend-based and influenced-based social recommendation systems. To test hypotheses proposed, survey data were collected from 743 consumers in gen...
Citation Formats
A. Coşkun and B. Şener Pedgley, “Ev Teknolojilerine Yönelik Kullanıcı Beklentilerinin Geleceği Düşleme Yöntemi ile Toplanması,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2018, vol. 1, p. 219, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://utak.metu.edu.tr/utak-2018.