Kommagene Nemrut Yönetim Planı Ana Çerçevesi ve Yöntemi

2017-01-01
Yukarı Fırat vadisinin önemli bir kesişme noktası üzerinde yer alan Nemrut Dağı Hierothesionu (kült merkezi) Kommagene Krallığı’nın [M.Ö. 163(?)/80(?) - M.S. 72] en parlak döneminde hükümdar olan Kral I. Antiochos (M.Ö 69-32) zamanında, içinde yer aldığı coğrafi ve doğal bağlam ile Kommagene uygarlığının eseri olan diğer yapı ve anıtların oluşturduğu fiziksel bağlam bütünlüğü içinde inşa edilmiştir. Anadolu’ya özgü bir uygarlık olan Kommagene Krallığı’nın başkenti Samosata (eski Samsat), diğer kentleri Arsemia: Kâhta/Gerger, Zeugma ve Perre’dir. Bu coğrafyada, Kommagene uygarlığından daha önce ve daha sonra var olmuş başka uygarlıkların izleri de vardır. Bunlar da bu bütünlüğün tarihsel süreklilik içindeki önemli birer parçasıdır.

Suggestions

Orta Torosların Miyosen Paleocoğrafyası’nın Paleomanyetizma Yöntemleri Kullanılarak Ortaya konulması
Koç, Ayten; Kaymakcı, Nuretdin; Van Hinsbergen, Douwe; Langereis, Cor; Zacharıasse, Jw (2017-10-01)
Türkiye’nin güneyinde yer alan Toros dağları üzerinde bulunan Alt - Üst Miyosen denizel çökellerin 2 k m'den fazla yükselmiş olması, doğmakta olan bir platonun kanıtı olarak gösterilmektedir. Yükselmiş olan bu denizel çökellerden daha alçak seviyelerde bulunan Miyosen ve daha genç çökellere sahip dağ - arası karasal (akarsu - göl) havzalar da yer almaktadır. Bu diferansiyel yükselmenin dinamik nedenleri tartışılmakla birlikte, genel olarak nedeni dalan levha hareketlerine ya da dalan ...
Komana Arkeolojik Araştırmaları, Uzaktan Algılama Uygulamaları Ve Malzeme Analizi
Erciyas, Deniz Burcu; Pişkin, Evangelia; Özacar, Atilla Arda; Süzen, Mehmet Lütfi(2014-12-31)
Tokat Merkez İlçe’de yer alan Komana antik kentinde arkeolojik araştırmalar 2004 yılından bu yana Yerleşim Arkeolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr.Burcu Erciyas tarafından ODTÜ BAP, Tübitak, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Tokat Valiliği desteği ile sürdürülmektedir. 2009 yılına kadar yüzey araştırması ve jeofizik araştırmalar yürütülmüş olan alanda 2009 yılından itibaren kazı çalışmaları başlatılmıştır. Proje kapsamında son 3 yılda ağırlıklı olarak, kazı çalışması, çevresel verilerin değerlendirilmesi...
Komana Antik Kenti Kazı Ve Araştırması
Erciyas, Deniz Burcu(2009-12-31)
Bu araştırmanın savı Komana antik kenti’nin Klasik Çağ antik kentlerinden veya polislerinden farklı bir fiziksel ve sosyal yapıya sahip olduğu ve bunun kazı çalışmaları ile ortaya konulabileceğidir. Bu fark özellikle kentin yerleşim alanının düzeninde izlenebilecektir. Şimdiye kadar elde edilen veriler yerleşimin kazılarla ortaya çıkarıldığında alışılmışın dışında bir model sergileyeceğini önermektedir. Buna göre öncelikle Komana surlarla çevrili değildir. Bu durum hem Hellenistik Dönem hem de Roma Dönemler...
The Corner Of The Horn: An Architectural Review Of The Leaded Magazine In Galata İstanbul
Erkal, Namık (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2011)
Altınboynuz olarak da bilinen Haliç’in, kuzeydoğu köşesini tarifleyen çok katmanlı bir anıt İstanbul’un kentsel kıyı bölgesinin mimarlık tarihini Bizans’tan Osmanlı’ya uzanan bir kesitte ilişiklendirir: Galata Hisarı; Haliç zincirinin bağlantı noktası; Yeraltı Camisi; ve Kurşunlu Mahzen. Mekanının tarihi önemiyle koşut olarak, bu çok isimli ve işlevli yapıya özgün ve ikincil kaynaklarda, gerek tekil gerekse de başka konular kapsamında, bol atıfta bulunulmuştur. Ne var ki, bu birikim mimari olarak yerindeki ...
The Hexagonal Basin at Komana: A Preliminary Architectural Study
Çinici, Ahmet; Erciyas, Deniz Burcu (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010-07-28)
Komana, 9 km northeast of modern day Tokat in the ancient Kingdom of Mithradates of the Hellenistic period, is mostly known from 19th century travellers’ accounts, and the ancient author Strabo’s Geography. However no proper archaeological investigation has been carried out until 2004. Between 2004 and 2008, a team from the Graduate Program in Settlement Archaeology at the Middle East Technical University, led by B. Erciyas, conducted extensive and intensive surveys, geophysical prospection, archival study ...
Citation Formats
N. Şahin Güçhan, A. G. Bilgin Altınöz, and A. Ataöv Demirkan, Kommagene Nemrut Yönetim Planı Ana Çerçevesi ve Yöntemi. 2017, p. 34.