Yeşil Ekonomi ve Akıllı Kent Tartışmaları Ekseninde Yeni Kentsel Gelecek

2020-09-01

Suggestions

The Use of Incentives in Fostering Green Buildings
Gündeş, Selin ; Yıldırım, Şiar Umut (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2015-12-15)
Çalışmada dünyada yaygın olarak kullanılan yeşil bina teşvik sistemlerinin uygulanabilirliği, Türkiye örneği üzerinde değerlendirilmiştir. Yerel yönetimlerle yapılan görüşmeler sonucunda teşvik sistemlerinin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli olan şartlar, karşılaşılabilecek zorluklar ve fırsatlar belirlenmiş ve değerlendirilmiştir. Sonuçlar, Türkiye örneğinde düşük maliyetli veya maliyete gereksinim duyulmayan grupta en elverişli teşviklerin pazarlama yardımı ve hızlandırılmış inceleme/izin old...
Evaluation of molasses and vinasse performance for lipid production from green microalgae
Engin, Işkın; Öktem, Hüseyin Avni; Çekmecelioğlu, Deniz; Department of Biotechnology (2017)
Microalgae are considered a valuable source of energy that could be an alternative to fossil fuels. Due to their high photosynthetic efficiency and high biomass production, microalgae have drawn attention for biodiesel production. However, cost of carbon source is a major challenge in biodiesel production from microalgae. For this reason, alternative carbon sources are being considered. In this study, heterotrophic growth conditions for improvement of biomass production from thermo-resistant Micractinium sp...
Yeşil Deniz Kaplumbağası, İribaşlı Deniz Kaplumbağası ve Nil Nehir Kaplumbağasının Kuzey-Doğu Akdeniz Popülasyonlarının R35 Intron gen bölgesi kullanılarak incelenmesi
Özkan, Korhan; Karahan, Arzu; Zenginer Yılmaz, Arife; Karahan, Arzu; Kıdeyş, Ahmet Erkan(2018-12-31)
Yeşil Deniz Kaplumbağası, İribaşlı Deniz Kaplumbağası ve Nil Nehir Kaplumbağası doğu Akdenizde üreyen ve nesilleri tehlike altında olan canlılardır. Bu nedenle bu canlıların evrimsel geçmişleri ve popülasyon yapılarının anlaşılması çok önemlidir. Bu türler ile ilgili daha önce yapılmış genetik çalışmalar bu türlerin Akdeniz popülasyonlarının küresel popülasyonlarından farklılaşmış olduğunu işaret etmektedir. Ancak bu çalışmaların çoğu sınırlı sayıda gen bölgesi kullanılarak y...
Occurrence and load of micropollutants discharged from urban and industrial wastewater treatment plants to receiving environment in the Yeşilırmak Basin
İnce, İrem; Yetiş, Ülkü; Department of Environmental Engineering (2021-8-27)
The occurrence of micropollutants in the aquatic environment is an emerging topic. It is known that the wastewater treatment plants (WWTPs) are the main point sources of the micropollutants. With this regard, the purpose of the study is to determine the occurrence of micropollutants in the WWTPs, to detect the significant discharges, and to analyze the impacts of these discharges on the receiving bodies. A 2-year monitoring study was conducted in Yeşilırmak River Basin and 6 urban WWTPs (UWWTPs), 14 industr...
Determination of environmental quality standard -based discharge limits and mixing zones for tersakan sub-basin of Yeşilirmak river
Çelebi, Sarp; Ünlü, Kahraman; Department of Environmental Engineering (2019)
The control of point source discharges to rivers has become more elaborate since the establishment of environmental quality standards (EQSs). Many countries including Turkey have set EQS values for various contaminants of concern (CoCs) i.e. maximum concentration limits that would not cause detrimental effects on the health of the human-beings or the overall environment. One important challenge of achieving these EQSs is to reconcile the effluent limits that are technically and economically achievable with ...
Citation Formats
O. Balaban, “Yeşil Ekonomi ve Akıllı Kent Tartışmaları Ekseninde Yeni Kentsel Gelecek,” Dosya, pp. 47–54, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.mimarlarodasiankara.org/dosya/dosya45.pdf.