Yeşil Deniz Kaplumbağası, İribaşlı Deniz Kaplumbağası ve Nil Nehir Kaplumbağasının Kuzey-Doğu Akdeniz Popülasyonlarının R35 Intron gen bölgesi kullanılarak incelenmesi

2018-12-31
Özkan, Korhan
Karahan, Arzu
Zenginer Yılmaz, Arife
Kıdeyş, Alison Margaret
Kıdeyş, Ahmet Erkan
Ak Örek, Yeşim
Karahan, Arzu
Oğul, Fatima Nur
Yeşil Deniz Kaplumbağası, İribaşlı Deniz Kaplumbağası ve Nil Nehir Kaplumbağası doğu Akdenizde üreyen ve nesilleri tehlike altında olan canlılardır. Bu nedenle bu canlıların evrimsel geçmişleri ve popülasyon yapılarının anlaşılması çok önemlidir. Bu türler ile ilgili daha önce yapılmış genetik çalışmalar bu türlerin Akdeniz popülasyonlarının küresel popülasyonlarından farklılaşmış olduğunu işaret etmektedir. Ancak bu çalışmaların çoğu sınırlı sayıda gen bölgesi kullanılarak yapılmıştır ya da sınırlı bir yayılım bölgesini temsil etmektedir. Bahsi geçen türlerin genetik yapıları ve evrimsel süreçleri hakkında daha fazla ve ayrıntılı bilgiye sahip olmak için önerdiğimiz bu projede; Türkiye’nin ve Kuzey-Doğu Akdeniz’in farklı sahillerinden toplanacak olan örnekler, R35 intron bölgesi kullanılarak değerlendirilecek, karşılaştırılacak; böylece hem tür içi hem de türler arası farklılaşmanın düzeyi hakkında fikir sahibi olunacaktır. Bu çalışma ileride yapılacak olan genetik ve ekolojik çalışmalar için bir temel veri oluşturacak, bu veri bu türlerin korunmasına katkı sağlayacaktır. Her üç türün de tehlike altında oldukları dikkate alındığında, özellikle de bilimsel çalışmalar ile birlikte toplumda türlerin korunmasına yönelik farkındalığın artırılması önem kazanmaktadır. Bu nedenle proje kapsamında bölgedeki ortaokul öğrencilerine yönelik bilgilendirme eğitimlerine katkı verilecektir.
Citation Formats
K. Özkan et al., “Yeşil Deniz Kaplumbağası, İribaşlı Deniz Kaplumbağası ve Nil Nehir Kaplumbağasının Kuzey-Doğu Akdeniz Popülasyonlarının R35 Intron gen bölgesi kullanılarak incelenmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59809.