İlköğretim öğrencileri için matematik ve bilgisayar öz yeterlik algısı ölçekleri

2003-01-01
Işıksal Bostan, Mine
Aşkar, Petek
Bu çalışmada, ilköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin matematiğe ve bilgisayara ilişkin öz-yeterlik algılarını ölçen matematiğe ilişkin öz-yeterlik algı ve bilgisayara ilişkin özyeterlik algısı ölçekleri geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın diğer bir amacı ise öğrencilerin matematiğe ve bilgisayara ilişkin öz-yeterlik algısına yönelik cinsiyet farklılıklarını incelemektir. Yapılan faktör analizi sonucunda 15 maddeden oluşan matematiğe ilişkin öz-yeterlik algısı ölçeğini oluşturan maddeler 3 faktörde toplanmıştır. Bu faktörler sırasıyla; günlük yaşamda matematik kullanımı, denklemler ve simetri olarak adlandırılmıştır. 10 sorudan oluşan bilgisayara ilişkin özyeterlik algısı ölçeğini oluşturan maddeler ise 2 faktörde toplanmış bu faktörler ise sırasıyla bilgisayar ile ilgili genel bilgiler ve özel bilgisayar becerileri olarak adlandırılmıştır. Matematiğe ilişkin öz-yeterlik algısı incelendiğinde erkek ve kız öğrenciler arasında anlamı bir fark bulunamamıştır. Bilgisayar öz-yeterliği açısından bakıldığında ise erkek öğrencilerin anlamlı düzeyde kız öğrencilerden daha yüksek ortalamaya sahip oldukları görülmüştür.
Citation Formats
M. Işıksal Bostan and P. Aşkar, “İlköğretim öğrencileri için matematik ve bilgisayar öz yeterlik algısı ölçekleri,” pp. 109–118, 2003, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83825.