Oghuz Government

2019-12-01

Suggestions

Turkestan Reconsidered: Post-Soviet Dilemmas
Köksal, Pınar (SOTA Publications, 2002-01-01)
Gezi Park and EuroMaidan: social movements at the borders
Onal, Leyla (2016-01-02)
Both Turkey and Ukraine are located at the external borders of the European Union (EU), and are seen as important partners of the EU, especially in terms of economic relations and strategic partnership. Both countries experienced en masse protest events in 2013: the Gezi Park protests and EuroMaidan, starting, respectively, in May 2013 and November 2013. Although these protests started initially for different reasons - the brutal eviction of a sit-in organized for protecting the trees in Taksim Gezi Park an...
Gıyaseddin Jemshid El-Kashi And Stalactites
Özdural, Alpay (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1990)
Giyaseddin Cemşid el-Kaşi'nin Miftah el-Hisab adlı kitabında sözünü mukarnas ölçeği mukarnasların karmaşık görünen geometrisini çözümlemekte anahtar görevi görebilir. Kitaptaki konuyla ilgili bölümün çevrisini ve analizini yapmadan önce el-Kaşi'yi daha derinlemesine incelemeyi gerekli gördük. Kaşan'da doğan el-Kaşi aynı kentte 1407-1416 yılları arasında astronomi ile ilgili dört risale yazar. Bu sıralarda Semerkand Uluğ Bey'in önderliğinde yoğun bir bilim etkinliğine sahne olmaktadır. Uluğ Bey 1420 yılında ...
Okul oncesi donemde matematik egitimi (Mathematics education in early childhood period). [Book Review]
Sevinç, Şerife (2007-01-01)
Taksim Square: from the Ottoman Reformation to the Gezi Resistance
Topal Yılmaz, Aylin (Spector Books, 2016-01-01)
Citation Formats
R. Dietrich, Oghuz Government. 2019.