Eğitimde Doğru Internet Kullanımı

2004-05-01

Suggestions

Eğitimde Sanal Gerçeklik Kullanımı
Tunga, Yeliz (Abaküs Kitap Yayın Eğitim Ltd. Şti., 2020-01-01)
Eğitimde Nitel Araştırma Desenleri
Saban, Ahmet; Ersoy, Arife Figen; Özden, Muhammet; Bozkurt, Mahmut; Ersoy, Ali; Akar, Hanife; Yahşi, Zekiye (Anı Yayıncılık, 2017-01-01)
Eğitimde Liderlik ve Teknoloji Planlaması
Gürbüz, Tarkan; Yıldırım, İbrahim Soner (2001-05-01)
Eğitimde Eylem Araştırmaları
Zırh, Besim Can; Kızılcık, Hale Hatice (null, 2019-01-01)
Yükseköğretim Kurumlarında İngilizce Dilinde Verilen Sosyal Bilimler Alan Dersleri üzerine Bir Eylem Araştırması Önerisi: ODTÜ'de Sosyolojiye Giriş Dersleri. (A Model for Action Research for Humanities Courses at the level of Higher Education: the Case of Introduction to Sociology Course at METU) Bu bölüm Türkiye’de yükseköğretimde İngilizce dili kullanımına ilişkin ODTÜ örneğinde tespit edilen bir sorunu anlamak ve mümkünse çözüm odaklı bir yaklaşım geliştirmek amacıyla ortaklaşa gerçekleştirilen disiplinl...
Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme Programının Değerlendirilmesi
Engin Demir, Cennet; Aksu, Meral; Yılmaz, Elanur(2016-12-31)
Bu çalışmada, ODTÜ Eğitim Bilimleri Bölümü tarafından yürütülmekte olan Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans programının amaçlarına ne derece ulaştığının paydaşların bakış açısından değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada elde edilecek olan bulguların, eğitim programın etkililiği, güçlü ve zayıf yönleri, uygulamada karşılaşılan güçlükler ve mezunların kalitesi konularında derinlemesine bilgi sağlayarak, programın gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesine katkıda bulunması beklenmek...
Citation Formats
T. Gürbüz, “Eğitimde Doğru Internet Kullanımı,” 2004, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: 0.