Eğitimde Nitel Araştırma Desenleri

2017-01-01
Saban, Ahmet
Ersoy, Arife Figen
Özden, Muhammet
Bozkurt, Mahmut
Ersoy, Ali
Akar, Hanife
Yahşi, Zekiye

Suggestions

Eğitimde Eylem Araştırmaları
Zırh, Besim Can; Kızılcık, Hale Hatice (null, 2019-01-01)
Yükseköğretim Kurumlarında İngilizce Dilinde Verilen Sosyal Bilimler Alan Dersleri üzerine Bir Eylem Araştırması Önerisi: ODTÜ'de Sosyolojiye Giriş Dersleri. (A Model for Action Research for Humanities Courses at the level of Higher Education: the Case of Introduction to Sociology Course at METU) Bu bölüm Türkiye’de yükseköğretimde İngilizce dili kullanımına ilişkin ODTÜ örneğinde tespit edilen bir sorunu anlamak ve mümkünse çözüm odaklı bir yaklaşım geliştirmek amacıyla ortaklaşa gerçekleştirilen disiplinl...
Eğitimde Liderlik ve Teknoloji Planlaması
Gürbüz, Tarkan; Yıldırım, İbrahim Soner (2001-05-01)
Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme Programının Değerlendirilmesi
Engin Demir, Cennet; Aksu, Meral; Yılmaz, Elanur(2016-12-31)
Bu çalışmada, ODTÜ Eğitim Bilimleri Bölümü tarafından yürütülmekte olan Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans programının amaçlarına ne derece ulaştığının paydaşların bakış açısından değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada elde edilecek olan bulguların, eğitim programın etkililiği, güçlü ve zayıf yönleri, uygulamada karşılaşılan güçlükler ve mezunların kalitesi konularında derinlemesine bilgi sağlayarak, programın gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesine katkıda bulunması beklenmek...
Eğitimde Doğru Internet Kullanımı
Gürbüz, Tarkan (null; 2004-05-01)
A Maximization Model To Satisfy The Perceived Quality In Education
Kuruüzüm, Ayşe (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2001)
The education sector has a special position within the service industry, due to relatively long-term customer loyalty and repurchase behavior. These characteristics increase the importance of perceived and presented quality levels related to customer satisfaction in this sector. The main purpose of this research is to model empirically the relationships between perceived service quality and satisfaction in elementary and secondary education. The fieldwork of the research was conducted in a private school. F...
Citation Formats
A. Saban et al., Eğitimde Nitel Araştırma Desenleri. 2017.