Sürdürülebilir kalkınmada endüstriyel tasarımcının rolü

2011-01-01
Çalışmada konu üzerine literatürden derlenen görüşler ışığında, çevreye ve topluma duyarlı tasarım anlayışının - özel sermayedarların ve karma ekonomilerin sistem içerisinde daha fazla üretimin, satın alımın ve tüketimin öngörüldüğü dünyada- nasıl yer edinebileceği, sürdürülebilirlik kavramının tasarım disiplinindeki yeri ve tasarımcının rolü tartışılacaktır. Çalışma endüstri ürünleri tasarımcısının sürdürülebilir kalkınmadaki konumunun tanımlanması ile başlayıp, endüstri ürünleri tasarımı kavramındaki sürdürülebilirliğe doğru tarihsel paradigma değişiminin tartışılması ile devam edecek ve öngörülen süreçte tasarımcının sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunabileceği yaklaşımların tartışılması ile son bulacaktır
Citation Formats
S. Turhan, “Sürdürülebilir kalkınmada endüstriyel tasarımcının rolü,” pp. 125–140, 2011, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84020.