Kültürel Mirası Yorumlamak: Türkiye’de Arkeolojinin Bizans Çalışmalarına Katkısı

2017-01-01
Türkiye’de Bizans çalışmalarının gelişmesinde, desteklenmesinde ve bu dönemin kültürel mirasının korunabilmesinde arkeolojinin katkısını vurgulamayı amaçlayan bu çalışma iki temel varsayım üzerine kurgulanmaktadır: Birincisi, kültürel miras bilincinin yaygınlaştırılması geçmişin doğru anlaşılması, yorumlanması ve aktarılmasıyla mümkündür. İkincisi, Bizans dönemi, kültürel mirasının önyargısız korunabilmesi ve gelecek nesillere aktarılabilmesi için, Anadolu’nun uygarlık geçmişinin ve ortak kültür mirasının bir parçası olarak yeniden yorumlanmalı ve sunulmalıdır.
Citation Formats
U. Serin, “Kültürel Mirası Yorumlamak: Türkiye’de Arkeolojinin Bizans Çalışmalarına Katkısı,” pp. 68–81, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84063.