Alevilerin İç-grup Yanlılığında Kimlikle Özdeşleşme veToplumsal Belleğin Rolü

2017-04-01
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de yaşayan Alevi toplumunun sosyal kimlikleri ile iç-grup yanlılıkları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu ilişkide toplumsal belleğin aracı rolü de ayrıca araştırılmıştır. Toplumsal bellek, Alevi tarihinden seçilmiş belirli örnek olaylara yönelik bilişsel, duygusal ve değerlendirmeci boyutlar aracılığıyla ele alınmıştır. Buna yönelik olarak Alevilerin geçmişte yaşadığı olumlu (1925 yılında kapatılan Hacı Bektaş-ı Veli Dergâhının 1964 yılında yeniden açılması) ve olumsuz (1993 yılındaki Madımak Olayı) birer olay seçilmiştir. Çalışmanın örneklemi Tunceli, Ankara ve Şanlıurfa gibi Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayan 348 Alevi’den oluşmaktadır. Sonuçlar, toplumsal bellek bileşenlerinin Alevi kimliğiyle özdeşleşme ile iç-grup yanlılığı arasındaki aracı rolünün olumlu ve olumsuz olaya göre farklılaştığını göstermektedir. Madımak olayı çerçevesinde Alevilikle özdeşleşme ve iç-grup yanlılığı arasındaki ilişkide toplumsal belleğin bilişsel bileşeni aracılık etmekteyken; Hacı Bektaş-ı Veli Dergâhının yeniden açılması söz konusu olduğunda duygusal bileşen ön plana çıkmaktadır. Yani, Madımak Olayı hakkında sık sık konuşan Aleviler, kendi gruplarını Sünnilere göre daha olumlu görmektedirler. Ayrıca, Alevi kimliği ile kuvvetle özdeşleşen kişiler, Hacı Bektaş-ı Veli Dergâhının yeniden açılmasıyla ilgili olarak olumlu duygular ifade etmekte ve toplumsal belleğin duygusal boyutu aracılığıyla da dolaylı olarak kendi iç-gruplarını görece daha olumlu değerlendirmektedirler.
Türk Psikoloji Yazıları

Suggestions

The role of social identity and collective memory in predicting in-group bias and collective action in Turkey‟s alevis
Bükün, Mehmet Fatih; Cingöz Ulu, Banu; Department of Psychology (2014)
The aim of this thesis is to examine the relationship between social identity, collective action participation and in-group bias in the Alevi community in Anatolia. In doing this, the mediatory role of collective memory is also investigated. In examining collective memory, one positive event and one negative event that Alevis had lived through in the past were selected (Namely, the re-opening of Haji Bektash Veli Dervish Lodge in 1964 which was closed in 1925 was chosen as the positive event and Madımak Mas...
Problems and Status of Sociology in Turkey
Hançer, Zuhal Yonca; Hançer, Zuhal Yonca; Department of Sociology (2004)
The main question of this study is the insufficient developed character of sociology in Turkey. In this study it is assumed that there are few factors that lead to this situation. Official ideology and its effects on sociology and university, the problems arisen from the discipline itself, the developing character of Turkey, and the conflict among sociologist academicians can be accepted as the factors that affect the sociology in Turkey. Related to this problem, in this study the opinions of academics soci...
The role of secularization within the Turkish nation-state building process
Sarı, Özgür; Okyayuz, Mehmet; Department of Political Science and Public Administration (2004)
The objective of this study is to analyze the role of secularization within the Turkish nation-state building process between the late 19th and the early 20th century; hereby an emphasis will also be on the relations between the state and religion. This study will consider the Religious Affairs Directory as the key institutional actor in this process. This institutional reflection of secularization will be studied as an interesting case of state controlled social change on and over religion in society. The ...
Contents of Turkish identity, national-social identifications, and inter-group relations in Turkey
Taşdemir, Nagihan; Öner Özkan, Bengi; Department of Psychology (2013)
This thesis investigated the relationships between contents of Turkish identity, national social identifications, and perceptions of inter-group relations in Turkey. 64 university students participated in Study 1, which explored contents of Turkish identity as Definitions of Turkish In-group Boundaries, Characteristics of Turkish Identity, Meanings of Having a Turkish Identity, and Turkish In-group’s Relations with Others. 324 university students participated in Study 2, which showed that National Participa...
Civil society at the boundaries of public and private spheres: the internal dynamics of three cases in Turkey
Cengiz, Kurtuluş; Akşit, Bahattin; Department of Sociology (2005)
This study tries to understand the internal dynamics of the civil society organizations in Turkey on the experiences of three CSOs: the Ankara Branches of KADER, MAZLUMDER and IMO by focusing on the intraاorganizational practices (the decision making processes, elections, general meetings, division of labor, basic conflicts and divergences, the disagreements, the way of deliberation and consensus). It tries to shed light on the transformative potential of the CSO̕s in public sphere as civil organizations th...
Citation Formats
M. F. Bükün and B. Cingöz Ulu, “Alevilerin İç-grup Yanlılığında Kimlikle Özdeşleşme veToplumsal Belleğin Rolü,” Türk Psikoloji Yazıları, pp. 45–58, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.turkpsikolojiyazilari.com/pdf/tpy/39/03.pdf.