Girişimcilik, yenilikçilik ve bölgesel kalkınma : Türkiye'deki Nuts II bölgeleri üzerine bir analiz

2016-10-13
Girişimcilik ve yenilik (inovasyon) karşılıklı olarak bir birleriyle ilişkilidir. Schumpeter (1934) girişimciyi bir yenilikçi, yaratıcı-yıkım sürecinin bir uygulayıcısı ve ekonomik kalkınmanın önemli bir unsuru olarak tanımlamaktadır. Özellikle son yıllarda, girişimcilik ülkelerin ve bölgelerin ekonomik kalkınmalarının ve büyümelerinin önemli bir uyarıcısı ve sürücüsü olarak kabul edilmektedir. Bu makale, bu bağlamda, yenilik (inovasyon), girişimcilik ve bölgesel ekonomik kalkınma arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Türkiye’deki 26 İBBS-II bölgesinin yeni veri setini ve aracılık analizini (mediation analysis) kullanarak, bu çalışma yeniliğin, yeni firma oluşumu ve bölgesel ekonomik kalkınma arasındaki ilişkideki aracı rolünü, 1995, 2000, 2005 ve 2010 dönemleri için ortaya koymayı amaçlamıştır. Çalışma, girişimciliğin bölgesel ekonomik kalkınma üzerindeki katkısının, yüksek yenilik düzeylerine sahip bölgelerde daha yüksek olacağını ileri sürmektedir. Sonuç olarak, deneysel bulgular bu hipotezi destekledi ve bölgesel yenilik oranlarının yeni iş oluşumu ile bölgesel ekonomik kalkınma arasında kritik bir rol oynadığını göstermiştir. Diğer bir ifadeyle, bulgular aracının, yani yeniliğin 1995 yılı için, yeni firma oluşumu ile bölgesel ekonomik kalkınma arasında istatistiksel olarak anlamlı bir rolünün olmadığını gösterirken, yeniliğin diğer üç dönem için bu ilişkide çok önemli roller oynadığını göstermektedir. Bu sonuçlar, yenilikçi ve üretken girişimcilerin bölgesel ekonomik kalkınmadaki önemini açıkça ortaya koymuştur.
TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu (2016)

Suggestions

İnvestigating the mediating role of innovation in the relationship between entrepreneurship and regional economic development
Demirdağ, İsmail (2018-12-01)
Purpose: This study aims to show how innovation plays as a mediator in the link between entrepreneurship and economic development level. Methodology: Using data of 26 NUTS II regions of Turkey and mediation analysis technique, the study has examined the associations among the variables for four periods: 1995, 2000, 2005, and 2010. Findings: The results, supporting the mainstream arguments in the literature and the main hypothesis, illustrate that the interaction between entrepreneurship and innovation has a...
How do technology-based accelerators build their legitimacy as new organizations in an emerging entrepreneurship ecosystem?
Beyhan, Berna; Akçomak, İbrahim Semih; Cetindamar, Dilek (2022-12-01)
PurposeThis paper aims to understand technology-based accelerators' legitimation efforts in an emerging entrepreneurship ecosystem. Design/methodology/approachThis research is based on qualitative inductive methodology using ten Turkish technology-based accelerators. FindingsThe analysis indicates that accelerators' legitimation efforts are shaped around crafting a distinctive identity and mobilizing allies around this identity; and establishing new collaborations to enable collective action. Further, the a...
SUSTAINING LOOSE COMMUNITIES THROUGH PARTICIPANT ENGAGEMENT: THE CASE OF INNOCAMPUS ACCELERATOR PROGRAM
Kardar, Yashar; Korkut, Fatma; Department of Industrial Design (2021-9-6)
Alongside the growing interest in entrepreneurship, accelerators and their role in entrepreneurship ecosystems and the success of entrepreneurs is increasingly being explored and studied. However, the social dynamics present in these programs and their role on the sustainability of the impact they have on the continued development of alumni have been relatively overlooked in the literature. The aim of the study is to explore and understand factors influencing continued alumni engagement with accelerator pro...
Policy brief 5: diversity in entrepreneurship
Eraydın, Ayda(2016)
Diverse neighbourhoods represent significant opportunities for different forms of entrepreneurship, which can contribute to their economic regeneration. This policy brief focuses on entrepreneurship in deprived and diverse neighbourhoods. It discusses the relations between diversity and entrepreneurship and presents evidence on the connections between entrepreneurship, diversity and economic performance, and the role of entrepreneurship on social cohesion. It argues for revising existing policies related to...
Sustainability-oriented innovation system analyses of Brazil, Russia, India, China, South Africa, Turkey and Singapore
Kılkış, Şiir (2016-09-01)
The coherency of research, development, and innovation processes are vital in promoting a more resource efficient society. Sustainability-oriented innovation systems define specific kinds of innovation systems, i.e. those that are directed to the aims of sustainable development. This paper develops an integrated method with four layers of analysis to evaluate the priorities and performances of such systems. The method is applied to a sample of emerging and innovation based economies, namely Brazil, Russia, ...
Citation Formats
İ. Demirdağ, “Girişimcilik, yenilikçilik ve bölgesel kalkınma : Türkiye’deki Nuts II bölgeleri üzerine bir analiz,” presented at the TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu (2016), Ankara, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://kitaplar.ankara.edu.tr/detail.php?id=894.