Beton Ağırlık Barajların Sismik Davranışını Etkileyen Parametreler

2015-10-16
Soysal, Berat Feyza
Arıcı, Yalın
Beton ağırlık barajların tasarımı için yüksek sismik risk taşıyan bölgelerde doğrusal olmayan yöntemler kullanılmaktadır. Bununla birlikte eski baraj stoğunda da artan sismik tehlike şartlarında doğrusal olmayan yöntemlerle performans tetkiki yapılması gerekmektedir. Doğrusal olmayan alanda beton için en sık kullanılan malzeme modellerinden biri ise döner çatlak yapısal modelidir. Bu çalışmada, beton ağırlık barajların sismik davranışının ve performans sınırlarının döner çatlak modeli ile tahmin edilmesi irdelenmiştir. Bu amaçla öncelikle literatürdeki 4 farklı statik ve dinamik deneysel çalışmalar simule edilmiş ve sonuçların matematiksel model ve malzeme özelliklerine olan hassasiyeti incelenmiştir. Daha sonra 100 metre yüksekliğindeki bir baraj monoliti üzerinde bu modeli kullanarak sonlu eleman ağ yoğunluğu, malzeme özellikleri ve deprem hareketi belirsizlikleri modele yansıtılarak duyarlılık analizleri yapılmış ve barajın sismik davranışı üzerinde etkili olan modelleme seçimleri belirlenmiştir. Son olarak da farklı çekme dayanımları kullanılarak yapılan analizler sonucu hasar olasılık eğrileri oluşturulmuştur.
Citation Formats
B. F. Soysal and Y. Arıcı, “Beton Ağırlık Barajların Sismik Davranışını Etkileyen Parametreler,” presented at the 3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı (2015), İzmir, Türkiye, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84245.