Artımlı Dinamik Analiz Yöntemi ile Beton Ağırlık Barajlardaki Hasar Belirlenmesi

2015-10-16
Soysal, Berat Feyza
Arıcı, Yalın
Doğrusal olmayan analizler yeni beton ağırlık barajların tasarımında ve mevcut barajların değerlendirilmesinde önem kazanmıştır. Doğrusal analizlerde uzun süreli kullanım ile oluşan pratiğin aksine, bu çeşit yöntemler kullanarak beton ağırlık barajların incelenmesi için bir gelenek ya da kılavuz bulunmamaktadır. Barajların doğrusal olmayan davranışları yüksek belirsizlik içermekte, geometri, homojen olmayan malzeme yapısı ve deprem hareketlerinin çeşitliliği yapıların davranışlarının belirsizliğinde önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı, artımlı dinamik analiz yöntemi kullanarak örnek olarak seçilmiş üç baraj modelinde oluşan hasar oluşumunu ve gelişimini belirlemektir. Bu amaçla ilk olarak kullanılan malzeme modeli literatürdeki dinamik deneysel çalışma ile doğrulanmıştır. Böylelikle bu çalışmada kullanılan doğrusal olmayan döner çatlak modeli ile gerçekçi sismik davranış elde edilebileceği görülmüştür. Daha sonra baraj modellerinde oluşan hasar seviyeleri ile deprem yükleri özellikleri arasındaki ilişki irdelenmiştir. Artımlı dinamik analiz sonuçlarına göre kret deplasmanı ve taban kesme kuvveti gibi parametrelerin monolitteki hasar seviyesi ile zayıf bir korelasyon sağladığı görülmüştür. Hasarın gelişiminde etkin olan parametrelerin spektral hız (Sv) ve maksimum yer ivmesi (PGA) olduğu belirlenmiştir.
Citation Formats
B. F. Soysal and Y. Arıcı, “Artımlı Dinamik Analiz Yöntemi ile Beton Ağırlık Barajlardaki Hasar Belirlenmesi,” presented at the 3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 2015, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.tdmd.org.tr/TR/Genel/pdf2015/TDMSK_178.pdf.