Binalarda Güneş Kontrol Yöntemlerinin Optimizasyon Temelli Performans Değerlendirilmesi

2017-01-01
Bu çalışmada, binalarda farklı güneş kontrol yöntemlerinin karşıtlaştırmalı analizini, bir genetik optimizasyon algoritması ile destekleyen bir tasarım aracı ve yöntem, önerilmektedir. Çalışmada ilk olarak farklı cam alternatifleri ve sıklıkla kullanılan bazı standart gölgeleme yöntemlerinin oluşturduğu sekiz senaryo geliştirilmiştir. Ardından bu senaryolar, örnek bir bina tasarımı üstünde uygulanarak genetik optimizasyon algoritması uygulanmıştır. Algoritma, pencere büyüklüklerini ve gölgelik boyut parametrelerini değişken olarak alarak, enerji tüketimini ve günışığı aydınlatmasını optimize etmektedir. Bu algoritma kullanılarak, her senaryo için binanın Pareto çözümleri hesaplanmıştır. Bu Pareto çözümler kullanılarak, farklı güneş kontrol senaryolarının birbirleriyle olan karşılaştırmalı analizi yapılmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre optimal güneş kontrol yöntemleri ile, bir binanın günışığı aydınlatma performansını azaltmadan %25’e kadar enerji tasarrufu sağlanabilmekte, pencere büyüklükleri ise 123% oranında arttırılabilmektedir. Daha genel bir açıdan bakıldığında ise, önerilen optimizasyon temelli analiz yöntemi, tasarım süreçlerinde farklı güneş kontrol alternatiflerinin sayısal karşılaştırmalı değerlendirilmesini destekleyebilmektedir.
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part: C Tasarım ve Teknoloji

Suggestions

The effect of mass transfer limitations on the optimization of groundwater remediation strategies
Aksoy, Ayşegül (1998-06-10)
The effect of mass transfer limitations on the optimization of groundwater remediation strategies was investigated by linking a ground water simulation model into a Genetic Algorithm (GA) optimization technique. Runs were performed to minimize pumping and treatment costs associated with pumping rates and air stripping tower performance. Remediation designs for a hypothetical aquifer, contaminated with trichloroethylene (TCE), assuming either linear equilibrium or two-site kinetic sorption, are compared. Res...
Evaluation and Comparisons of the Models to Calculate Solar Irradiation on Inclined Solar Panels for Ankara
Özden, Talat; Akınoğlu, Bülent Gültekin; Karaveli, Abdullah Buğrahan (2017-11-29)
In the optimization and feasibility analysis of renewable energy systems, the accuracy of the simulation methods is extremely important. Thus, in the case of solar energy systems, estimating the monthly average daily solar irradiation incident on inclined solar panels is the main step of long-term feasibility analysis toward reaching the viable investments. In fact, most solar energy investor companies use silicon solar irradiation measuring instruments in Turkey although only a few of them also measure the...
A unifying grid approach for solving potential flows applicable to structured and unstructured grid configurations
Cete, A. Ruhsen; Yuekselen, M. Adil; Kaynak, Uenver (Elsevier BV, 2008-01-01)
In this study, an efficient numerical method is proposed for unifying the structured and unstructured grid approaches for solving the potential flows. The new method, named as the "alternating cell directions implicit - ACDI", solves for the structured and unstructured grid configurations equally well. The new method in effect applies a line implicit method similar to the Line Gauss Seidel scheme for complex unstructured grids including mixed type quadrilateral and triangle cells. To this end, designated al...
The Effects of Implementing Different Ground-motionLogic-tree Frameworks on Seismic Risk Assessment
Ay, Bekir Özer (null; 2018-06-21)
This study investigates the link between probabilistic seismic hazard assessment and corresponding loss estimations by using different ground-motion logic-tree frameworks from reliable large scale seismic hazard projects as well as the logic-tree framework established in this study. The predictive models selected for these logic trees are expected to represent the center, body and range of ground-motion intensity measure estimates. Regarding with the hazard component of risk assessment, the ground motion in...
A computational tool for wind wave prediction based on CEM method
Emrecan, Polat; Yalçıner, Ahmet Cevdet; Baykal, Cüneyt; Department of Civil Engineering (2022-5-11)
In this study, a computational tool is presented for the wind wave prediction based on the CEM Method. The method is given for the computation of storm-averaged wind wave characteristics. The computational tool utilizes the hourly average wind speed and direction and the effective fetch data for a geographical location to compute the hourly significant wave height and period and the mean direction. In the study, the main focus is given on identifying the individual storms and the individual storm durations ...
Citation Formats
İ. Gürsel Dino, “Binalarda Güneş Kontrol Yöntemlerinin Optimizasyon Temelli Performans Değerlendirilmesi,” Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part: C Tasarım ve Teknoloji, pp. 71–87, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84345.