Biyolojik Hidrojen Üretimi için Borusal Fotobiyoreaktör Tasarımı ve Analizi

2015-12-23
Kayahan, Emine
Eroğlu, İnci
Koku, Harun
Fotofermentasyon, biyokütle temelli yenilenebilir hidrojen üretim yöntemlerinden biridir. Bu araştırmada, mor kükürtsüz bakterilerle şeker pancarı melasından fotofermentasyon ile hidrojen üretimi için açık havada çalışacak bir dikey borusal cam fotobiyoreaktör tasarlanmıştır. Ekonomik bir süreç için fotobiyoreaktör tasarımı son derece önemlidir. İdeal bir fotobiyoreaktörde, akışın ve ışığın kollara dağılımı homojen olmalıdır. Ayrıca reaktörde düşük basınç farkı, düşük gaz geçirgenliği ve etkili bir gaz- sıvı ayırımı sağlanmalıdır. Bu kriterleri sağlamak amacı ile 3 cm çapında 4 tüpten ve 2 tane dikey manifolddan oluşan bir reaktör tasarlanmıştır. Reaktörün akış profili COMSOL Multiphysics 4.4 kullanılarak çözülmüştür. Tüp boyutunun, tüplerin arasındaki boşluğun ve akış hızının, akış dağılımı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Tüp boyutu 1,4, 2,0 ve 3,8 m olarak seçilmiş, tüplerin arasındaki boşluk ise merkezden merkeze 8,0 , 10,5 ve 13,0 cm olarak değiştirilmiştir. Akış hızı 25 L/sa’ten başlanarak, 25 L/sa aralıklarla 250 L/sa’e kadar arttırılmıştır. Tasarım sonucunda en iyi akış dağılımını sağlayan reaktör ölçüleri seçilmiş ve bu ölçülerde bir cam borusal bir reaktör kurulmuştur. Bu dikey borusal cam reaktör, literatürdeki yatay borusal reaktörlere göre daha az bir zemin alanı kaplamakta ve daha uzun bir ömre sahip olacağı öngörülmektedir. Reaktör açık hava koşullarında Temmuz 2015’te Ankara’da Rhodobacter capsulatus hup- ile melas kullanılarak çalıştırılmıştır. Bu çalışma ile açık havada ilk kez melastan fotofermentasyon ile hidrojen üretimi gerçekleştirilmiş ve en yüksek hidrojen üretim hızı 0.311 mol/(m3.sa) olarak bulunmuştur
Ulusal Hidrojen Teknolojileri Kongresi (20 - 23 Aralık 2015)

Suggestions

Hidrotermal yöntemle üretilen çinko oksit nanoteller ile ışık yayan diyotların geliştirilmesi
Aksoy, Burcu; Turan, Raşit; Dericioğlu, F. Arcan; Ünalan, Emre H.; Akgün, Can Mehmet; Afal, Ayşegül; Ateş, Selen Elif(2012)
Bu çalışmanın amacı hidrotermal yöntemle üretilen ZnO nanotelleri, optik açıdan aktif bileşen olarak kullanan, ucuz, çevreye duyarlı ve de verimli LED’ leri geliştirmektir. Çalışma genel olarak ZnO nanotellerin üretim parametrelerinin belirlenmesi, üretim aşamasında aşılanması ve üretilen nanotellerin p-tipi yarıiletken polimerlerle kompozit oluşturarak makro boyutta LED üretiminde kullanılması üzerine yoğunlaşmıştır. Bu proje kapsamında ilk etapta nanotel üretimindeki hidrotermal büy...
Polimerik membranları kullanarak nemlendirme işlemlerinin yapılması
Kalıpçılar, Halil(2016-12-31)
Endüstride büyük kapasiteli proseslerde işlem suyunun soğutma işlemi çoğunlukla soğutma kuleleri tarafından yapılır. Soğutma kulelerinde sıcak su ve ılık hava karşılaştırılır ve aralarında ısı ve kütle transferi gerçekleşir. Kulelerde bulunan su havuzlarında istenmeyen yosunlaşma ve bakteri birikimi için uygun ortam oluşmaktadır. Bu projede membran temelli soğutma sistemleri bu sorunun giderilmesi için önerilmektedir. Membran sistemi havanın soğutulması aşamasında saf su geçirilerek kullanılıp, yosunlaşma p...
Production and characterization of microfluidized olive powder
Arğün, Sinem; Mert, Behiç; Department of Food Engineering (2022-1)
Microfluidization has been gaining popularity as a size reduction process in recent years. Its application in food research has shown that reducing the particle size of food materials not only alters their structure but also develops their functional properties. Therefore, microfluidization technique was used in this study for olives to change the cell wall structure and decrease the size of oil droplets. The aim of this study is to develop a new value-added product (an olive powder) from olive with enhance...
Hidrojen kaynağı olarak dimetilamin boran kullanılarak asetofenonun rutenyum(III) asetilaseton eşliğinde katalitik aktarım hidrojenlenmesi
Tanyıldızı, Seda; Morkan, İzzet; Özkar, Saim (Mersin University Press; 2015-04-22)
Metal ile katalizlenen transfer hidrojenlenme işlemleri hidrojenlenme tepkimeleri için yaygın olarak kullanılan alternatif yöntemlerdendir. Hidrojen kaynağı olarak amin boran türevlerinin kullanımına önemli ölçüde ilgi duyulmaktadır[1]. Bu alandaki araştırmaların çoğu metal ile katalizlenmiş amin boran türevlerinden hidrojenin serbest bırakılmasına yoğunlaşmıştır. Manners ve çalışma ekibi koloidal Rodyum katalizörü ile siklik yapıdaki alkenlerin transfer hidrojenlenmesinde dimetilamin boranın hidrojen kayna...
Biyomedikal Amaçla Kullanılabilecek Anorganik Nanoparçacıkların Yüzey Aktifleme Çalışmaları ve Bunların Fizikokimyasal Karakterizasyonları
Yılmaz, Ayşen; Kayran İşçi, Ceyhan; Gökağaç Arslan, Gülsün; Özkar, Saim; Nalbant Esentürk, Emren(2014-12-31)
Özet:Biyomedikal alanda kullanılabilecek nanomalzemeler geliştirmek için birçok araştırma yapılmaktadır. Düzenli gözenek yapısı, büyük gözenek boyutları, geniş ve aktiflenebilen bir yüzeyi olan mezo gözenekli silika malzemeler bu özelliklerinden dolayı ilaç taşıyıcı malzemeler olarak kullanılabilme potansiyeline sahiptir. Mezo gözenekli silika bileşikleri yirmi yıl önce keşfedilmiş olup endüstride çok değişik alanlarda kullanılmaktadır. Son zamanlarda, mezo gözenekli bileşiklerin (SBA-15, MCM-41, MCM-48) bi...
Citation Formats
E. Kayahan, İ. Eroğlu, and H. Koku, “Biyolojik Hidrojen Üretimi için Borusal Fotobiyoreaktör Tasarımı ve Analizi,” İstanbul, Türkiye, 2015, p. 252, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84490.