Production and characterization of microfluidized olive powder

2022-1
Arğün, Sinem
Microfluidization has been gaining popularity as a size reduction process in recent years. Its application in food research has shown that reducing the particle size of food materials not only alters their structure but also develops their functional properties. Therefore, microfluidization technique was used in this study for olives to change the cell wall structure and decrease the size of oil droplets. The aim of this study is to develop a new value-added product (an olive powder) from olive with enhanced functionality and to characterize physical and stability properties of olive powder in water suspensions and to compare it with regular olive powders produced conventionally freeze drying. In the study, green, black and raw olive powders were produced with freeze drying following microfluidization at 1200 bar. Control samples were prepared without microfluidization. Peroxide values, antioxidant activity (DPPH assay), total phenolic content, lipolysis (free fatty acid content), color, moisture content and microscopic analysis (Scanning Electron Microscopy) were conducted for the powder samples. Stability measurements through Turbi Scan and rheological characterization were performed for the suspensions prepared from the powders at different concentrations. When the effect of microfluidization is investigated, it can be concluded that antioxidant activity was not affected significantly for all olive powders while total phenolic content decreased for green and raw olive powders. Among all olive powders, raw olive gave the highest antioxidant activity and phenolic content. In addition, raw olive gave the best results in peroxide values and free acidity experiments. In the microscopic analysis of olive powders, SEM images revealed that microfluidization results in finer particles which are self-encapsulated by trapping the oil droplets inside of the olive. Stability analysis and rheological measurements of olive powder suspensions showed that microfluidization process is a good way to obtain more stable suspensions having higher water holding capacity. Herschel-Bulkley model was found for the flow behaviors of olive powder suspensions. Microfluidized olive powder suspensions had higher elastic (G') and viscous (G'') moduli than unmicrofluidized ones because microfluidization produces more hydrophilic moieties and results in larger moduli values. To conclude, microfluidization technique helped to make the olive powder more stable compared to conventional olive powders.

Suggestions

Erdemli Zaman Serisi Deniz Araştırmaları 2018
Salihoğlu, Barış; Kıdeyş, Ahmet Erkan; Ibello, Valeria; Uysal, Zahit; Örek, Hasan; Zenginer Yılmaz, Arife; Akoğlu, Ekin; Özhan, Koray; Akçay, İsmail; Karahan, Arzu; Yücel, Mustafa; Ok, Meltem; Gücü, Ali Cemal; Koçak, Mustafa; Fach Salihoğlu, Bettina Andrea(2018-12-31)
Denizel ortamda kaynakların aşırı kullanımı, kirlilik ve iklim değişikliği gibi etkenlerden meydana gelen değişimlerin düzenli ve uzun süreli gözlemlenmesi ileride oluşturulacak sayısal modeller ile öngörü sistemlerinin oluşturulması açısından önem arz etmektedir. Denizlerde ölçüm ve öngürülerin oluşturulması bilimsel açıdan önemli olduğu kadar denizle ilişkili tüm sosyo-ekonomik alanlar içinde yer alan pek çok sektörü yakından ilgilendirmektedir.. Doğu Akdeniz’de yaklaşık 25 yıldır sürdürülen çalışmalar, ö...
Mersin Körfezi Sualtı Kanyonlarının Araştırılması
Tezcan, Devrim; Yücel, Mustafa; Örek, Hasan(2018-12-31)
Su altı kanyonları üzerine son yıllarda yapılan çalışmalar, bunların sığ kıyı bölgeleri ile derin sular arasındaki en önemli bağlantı yolları olduğunu ortaya koymuştur. Bu proje önerisinde de, Doğu Akdeniz'de, Mersin Körfezi içerisinde derinlerde aynı sisteme bağlanan iki su altı kanyonu için jeolojik, jeofizik, fiziksel ve kimyasal oşinografi alanlarında disiplinler arası bir başlangıç çalışması yaparak ön bilgiler elde edilmesi amaçlanmaktadır. Sismik yöntemler, CTD ile fiziksel parametrelerin ölçümü gib...
Investigation of surface properties of quince seed extract and assessment of its performance as a novel polymeric surfactant
Kırtıl, Emrah; Öztop, Halil Mecit; Department of Food Engineering (2020-12-30)
The use of sustainable ingredients from natural sources has shown an increase in recent years. For stabilization of dispersions, proteins and polysaccharides are increasingly being used in combination for their synergistic properties. Various studies have focused on developing biopolymers that merge the functions of proteins and polysaccharides in a single molecule. Quince seed extract (QSE) is a natural biopolymer that display this exceptional attribute in its native state. However, the literature is still...
Uzaktan Kumandalı İnsansız Oşinografik-Batimetrik Araştırma Teknesi Prototipi
Tezcan, Devrim(2018-12-31)
Sığ ve kıyıya yakın bölgelerde oşinografik-batimetrik çalışmalar yapmak oldukça zor ve risklidir. Çalışılan teknenin su altında kalan derinliği, bu teknenin yakıt - kira gibi masrafları, kıyının kayalık olması durumunda can emniyeti gibi riskler kıyısal alanlarda çalışmayı zorlaştırmaktadır. Bu proje kapsamında geliştirilecek olan yaklaşık 1 metre boyunda, uzaktan kumanda edilebilecek olan fiber katamaran ile yukarda sayılan riskler en aza indirilecek, kolayca çalışma yapılacaktır. Bu teknenin kontrol edilm...
Kilikya-Adana baseninin batimetrik ve morfolojik özelliklerinin araştırılması
Ediger, Vedat; Beşiktepe, T. Şükrü; Okyar, Mahmut; Tezcan, Devrim(2005)
Bu araştırmada, Kuzeydoğu Akdeniz'de yer alan Kilikya-Adana Baseni'nin derinlik özellikleri detaylı şekilde incelenmiştir. Bu çalışmada, 1986-2002 yılları arasında ODTÜ-DBE' nin kıta-sahanlıklarından ve 1972-1977 yılları arasında SOC'un kıta-yamacı ve derin deniz ortamlarından elde edilmiş bulunan derinlik verileri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, Kilikya-Adana Baseni'nin Merkator projeksiyonunda ve 1:400 000 ölçekli batimetri haritası sayısal olarak hazırlanmıştır. Ayrıca, bölgenin taban morfolojik öz...
Citation Formats
S. Arğün, “Production and characterization of microfluidized olive powder,” M.S. - Master of Science, Middle East Technical University, 2022.