Leman Cevat Tomsu: Türk Mimarlığı’nda bir öncü, 1913-1988

2013-01-01
Mimarlar Odası Yayınları, Mimarlığa Emek Verenler Dizisi’nin altıncı kitabı, Türkiye’de mimarlık diploması alan ilk iki kadından biri olan Leman Cevat Tomsu’ya ayrılmış. Erkek mimarları tanıtan beş çalışmadan sonra gelen bu yayın, ülkemizde halen yoğun biçimde erkek egemen mimarlık ve mimarlık tarihi ortamına önemli bir katkı sağlıyor. Neslihan Türkün Dostoğlu ve Özlem Erdoğdu Erkarslan kitaba, her biri problemin başka boyutuna işaret eden ufuk açıcı şu soruları sorarak başlıyorlar: Leman Hanım için acaba hangisi daha zor olmuştur? Bir kadının varlığına aşina olmayan Akademi stüdyolarında zekâ, yaratıcılık, fiziksel dayanıklılık gibi erkeklere özgü olduğu varsayılan yeteneklerinin var olduğunu ispatlamaya çalışmak mı; kıyasıya rekabetin yaşandığı mimarlık piyasasının o günün koşullarında yabancı ve yerli mimarları karşı karşıya getirmiş asimetrik güç ilişkileri içerisinde bir pay almak mı; eril akademik çevrenin içerisine girmeye cesaret etmek mi; Cumhuriyet kadını olarak rol modeli olma sorumluluğunu taşımak mı; evlenerek bir aile kurmak yerine ekonomik açıdan özgür bir kadın olmak için var gücü ile çalışmayı göze almak mı; geleneksel olarak erkeklere atfedilmiş aile reisliği rolünü üstlenmek mi? Bu soruların her biri, ayrı ayrı Leman Tomsu’yu modernleşme tarihimiz içinde mimarlık tarihi, aile tarihi ve kadın tarihi alanlarının arakesitinde bir yere yerleştirmeye yetecek kapsamdadır.
Citation Formats
A. B. Özkaya and T. E. Altan, Leman Cevat Tomsu: Türk Mimarlığı’nda bir öncü, 1913-1988. 2013, p. 0.