Hide/Show Apps

Kitap Tanıtımı: Ekonometriye Giriş

İncelenen çeviri kitap, Prof. Dr. Bedriye Saraçoğlu tarafından İngilizce’den Türkçe’ye kazandırılmıştır. Kitap Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından Sosyal Bilimler alanında verilen 2012 yılı Çeviri Eser Ödülü’nü almıştır. Çeviri Stock ve Watson (2007)’dan, diğer bir deyişle kitabın ikinci baskısından yapılmıştır.