Büyük Ölçekli Projeler ve Neoliberal Şehirciliğin Karşılaştırmalı Siyaseti: Türkiye Metropoliten Kentlerinden Örnekler

2015-01-01
Mehmet, Penpecioğlu
Bayırbağ, Mustafa Kemal
Citation Formats
P. Mehmet and M. K. Bayırbağ, Büyük Ölçekli Projeler ve Neoliberal Şehirciliğin Karşılaştırmalı Siyaseti: Türkiye Metropoliten Kentlerinden Örnekler. 2015, p. 355.