Türkiye Avrupa Maçı Yatar mı Avrupa Şampiyonası ve Kimlik Tahayyülleri

2016-04-28

Suggestions

Türkiye'de Kayıtdışılık Sorunu Altında Sosyal Güvenlik, Vergi Sistemi ve Yaptırım Politikası Önerileri
Derin Güre, Pınar; Özgün, Burcu(2015-12-31)
Kayıtdışı ekonomi ve vergi reformu gereksinimi Türkiye ekonomisi için önemli ölçülerde sorun teşkil etmektedir ve konuyla ilgili araştırmalara ve uygulamaya konabilecek çözüm önerilerine ihtiyaç vardır. Bu çalışma, Türkiye için kayıtdışı sektörü ve sosyal güvenlik sistemini de içeren bir model çerçevesinde bazı reform önerilerini tartışmak, bunların makroekonomik değişkenler ve kayıtdışılık üzerindeki olası etkilerini araştırarak politika önerileri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Kullanılacak yöntem 55 dönem...
Press discourse in Turkey as an agent of discrimination towards the non-Muslims: a critical analysis of the press coverage of the 1934 Thrace Events, 1942 Wealth Tax and 6/7 September 1955 riots
Akan, Aysun; Kaya, Ahmet Raşit; Department of Political Science and Public Administration (2009)
The purpose of the study is to focus on the press discourse in the representation of the non-Muslims in the news reports, editorials and columns based on the case studies of the 1934 Thrace Events, 1942 Wealth Tax and 6/7 September 1955 Riots. The aim is to critically analyse the ideological representation of the non-Muslims in the Turkish press through critical linguistics and discourse analysis.
Turkey's experience of forced migration after 1980s and social integration: a comparative analysis of Diyarbakır and İstanbul
Mutlu, Yeşim; Yeğen, Mesut; Department of Sociology (2009)
This thesis tries to display the practice of forced migration experienced in East and Southeast Anatolia after 1980s in Turkey and its consequences through the lived experiences of internally displaced women and children. In the first phase, the historical background of the practice of forced migration, which continues ever since the Ottoman period and the Republican period as well, has been analyzed within the framework of implementations and laws on settlement. In the second phase, in-depth interviews wer...
Turkish foreign policy towards Israel: the implications of Turkey’s relations with the west
Turan, Tolga; Tür Küçükkaya, Özlem; Department of International Relations (2008)
This thesis aims to analyze the Turkish foreign policy towards the State of Israel in a historical perspective and to examine how the foreign policy perceptions of the AKP Government having Islamic roots that came to power in 2002 affected this policy. The thesis argues that, historically, the Western connection of the Turkish Republic has determined the Turkish foreign policy towards Israel and the foreign policy perceptions of the AKP Government strengthened this connection rather than weakening it. It is...
Türkiye'den Avrupa'ya Göç Eden Kayıtdışı Göçmenlerin Uyguladıkları Stratejiler Ve Babalık, Aile Ve Aidiyet Üzerine Etkileri
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel(2011-12-31)
Amaç ve Gerekçe: Önerilen çalışma 2009 yılında gerçekleştirilmiş olan “Türkiye'den Avrupa'ya Göç Eden Göçmenlerin Uyguladıkları Stratejiler ve Geriden Kalan Aile Üzerine Etkileri” isimli BAP projesinin devamı niteliğindedir. 2009 araştırması Konya'nın Cihanbeyli ilçesinden Yapalı, Kuşca, Gölyazı köyleri ile Kulu ilçesinden Tavşancalı kasabasında yaşayan, eşi 1990 sonrası Avrupa ülkelerine göç etmiş ve orada “anlaşmalı” evlilikle çalışma hakkı elde etmiş kadınlarla yürütülmüştür. Yen...
Citation Formats
B. Z. Alpan, “Türkiye Avrupa Maçı Yatar mı Avrupa Şampiyonası ve Kimlik Tahayyülleri,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84660.