SU(N) Ayar Teorileri ve İlgili Matris Modellerinde Vakum Çözümleri ve Düşük Enerjili Etkin Eylemler

2016-12-31
Kürkcüoğlu, Seçkin
Ünal, Gönül
Coşkun, Ümit Hasan
Toğa, Göksu Can
Bu projenin amacı dört boyutta (D=4) N =4 süpersimetrik SU(N) Yang-Mills ve bu teorinin orbifold burgulu durumlarında teorisinin alan içeriğinde bulunan skaler alanların potansiyelinde kütle ve süpersimetrinin narin kırınımı içeren terimlerin eklenmesiyle elde edilen deforme olmuş teorilerin ve bu modellerle ilintili matris modellerinin düşük enerji limitindeki yapılarının incelenmesi olarak hedeflenmektedir. Bu çerçevede ele alınacak modelerin vakum yapılarının fuzzy uzaylar yada orbifold burgulu fuzzy uzaylar olacağı, bir seri örneği daha önce araştırma grubumca incelenen modellere benzeyen bazı karakteristik özelliklerinden dolayı öngörülmektedir. Bu tip vakum yapıları, modelin ayar simetrisinin doğrudan kırılması mekanizmasıyla daha küçük bir ayar simetrisine sahip, bununla beraber fuzzy ekstra boyutlu efektif ayar teorilerinin ortaya çıkmasına olanak vermektedir. Ortaya çıkan bu teorilerin yapılarının değişik ayar grupları için araştırılması ve fuzzy uzaylar veya orbifold burgulu fuzzy uzaylar üzerinde boyutsal indirgemelerinin hesaplanması ve bunun sonucunda ortaya çıkan düşük enerjili etkin eylemlerin fiziksel yapılarının incelenmesi projemiz çerçevesinde hedeflenmektedir.
Citation Formats
S. Kürkcüoğlu, G. Ünal, Ü. H. Coşkun, and G. C. Toğa, “SU(N) Ayar Teorileri ve İlgili Matris Modellerinde Vakum Çözümleri ve Düşük Enerjili Etkin Eylemler,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58778.