Azınlık haklarına kuramsal bir bakış ve etnik demokrasi örneği olarak Gürcistan

2016-01-01
Gürsoy Erdenay, Hazar Ege
Biletska , Yuliya
Citation Formats
H. E. Gürsoy Erdenay and Y. Biletska, Azınlık haklarına kuramsal bir bakış ve etnik demokrasi örneği olarak Gürcistan. 2016, p. 81.