Azınlık kımlığe sahıp bıreylerın kültürel kımlık oluşum süreçlerı: yorumlayıcı fenomenolojık analız

2020-12-01
Büyükaşık Çolak, Canan
Gençöz, Faruk
Bu makalede ‘Azınlık gruplarının üyeleri etnik kimliklerini nasıl oluştururlar?’ sorusu üzerinden etnik / kültürel kimlik oluşum süreciyle ilişkili deneyimler analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla çalışmada niteliksel metodoloji kullanılmış ve veri analizleri Yorumlayıcı Fenomenolojik Analiz kılavuzu ve adımlarına göre yapılmıştır. Arap Alevi toplumundan dokuz katılımcıyla yarı yapılandırılmış görüşme yoluyla, neredeyse bir hafta arayla iki kez görüşülmüş ve her görüşme neredeyse 50 dakika sürmüştür. Katılımcıların yaşları 18 ile 70 arasında değişmektedir. Analiz sonucunda ‘kimliğin oluşma süreci’ ana teması ile bununla ilişkili üç alt tema ortaya çıkmıştır; ‘Herkesin aynı olduğu varsayımı’, ‘Kişinin kendi farklılıklarının farkına varması’ ve ‘Bilgi Toplama(Yolları)’.Katılımcıların çoğu kimlik oluşum sürecinin başında herkesin aynı olduğunu ve insanlar arasında etnisite ve dini açıdan herhangi bir farklılık olmadığını düşündüklerini rapor etmişlerdir. Daha sonra bazı deneyimlerle farklı olduklarını fark ettiklerini ve bu durumu anlamak için aile, din lideri veya kitaplar gibi farklı kaynaklardan bilgi topladıklarını ifade etmişlerdir. Ortaya çıkan temalar etnik kimlik literatürü ışığında tartışılmıştır
Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi

Suggestions

Ethnicity and identity in international relations
Sezal, Semra Ranâ; Yurdusev, Ahmet Nuri; Department of International Relations (2002)
The aim of this thesis is to combine two different areas of study, namely identity studies and International Relations (IR) and find a place for IP (Identity Politics) in IR theorizing in order to reach a better understanding on ethnic conflicts, ethnic politics and identity politics in world politics. The study tries to ask and answer questions posed by the identity studies spectrum for the theory of IR and by doing so seeks to fill a gap in the mainstream IR theory, which fails to account for and explain ...
Concurrent validity and test-retest reliability of the information processing styles
Baloğlu, Mustafa; Zelhart, PF (2000-12-01)
To investigate concurrent validity and test-retest reliability of thr Information Processing Styles, 62 students majoring in social sciences evaluated the accuracy of the checklist in describing their dominant types. Each student had a friend who read the descriptions of thy dominant types(s) of the student and rated their perceived accuracy of that categorization. Analyses indicated the inventory is reliable and valid.
Identity representations in the narratives on the EU-Turkey relations
Özbey, Ebru Ece; Hauge, Hanna-Lisa; Rumelili, Bahar; Eralp, Atila (2019-3-19)
This study aims to situate contemporary debates on the EU-Turkey relations in a broader historical context. It argues that understanding from where current narratives come and identifying their constituents, and particularly the narrators’ mutual perceptions on each other, which have endured through decades or even centuries, contributes to a deeper understanding of the relationship in critical ways. The paper is based on the results of two historically oriented studies carried out within the framework of t...
Psychometric Properties of Turkish Version of Generalized Problematic Internet Use Scale-2 and the Relationship Between Internet Use Patterns and Problematic Internet Use
Caner-Yildirim, Sonay; Yıldırım, Zahide (2022-04-01)
This study aimed to validate and evaluate the psychometric properties of the Turkish version of the Generalized Problematic Internet Use Scale-2 (GPIUS2), to categorize Internet use patterns (IUP) that are academic, social, and recreational, and to elucidate the current state of the relationships between demographic characteristics, problematic Internet use (PIU), and IUP. To this end, two studies were conducted 1 year apart at two different public universities in Turkey. The first study tested the psychome...
Ethnic ıdentity and social distance in Ankara
Altunsu, Lütfi; Mutlu, Kayhan; Department of Sociology (2007)
The purpose of this study is to investigate perceived group identity and the differences between select ethnic groups as well as the perceived distance and discrimination experienced by these groups from the other ethnic groups. Using the conceptual framework provided by Constructionist Theory of ethnicity and subjectivist approaches to ethnicity, as well as the theoretical insights of Symbolic Interactionism, this study explores the individual and ethnic identity, images and perceptions of the other groups...
Citation Formats
C. Büyükaşık Çolak and F. Gençöz, “Azınlık kımlığe sahıp bıreylerın kültürel kımlık oluşum süreçlerı: yorumlayıcı fenomenolojık analız,” Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 4, no. 4, pp. 343–362, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/search?q=gen%C3%A7%C3%B6z&section=articles&aggs%5Bjournal.title%5D%5B0%5D=Uluslararas%C4%B1+Anadolu+Sosyal+Bilimler+Dergisi.