Şehiriçi Koridorlarda Ortalama Seyahat Süresi Ve Giriş Çıkış GÇ Matrisi Tahmininde Bluetooth Teknolojisinin Kullanımı

2014-05-28
Tüydeş Yaman, Hediye
Altıntaşı, Oruç
Ortalama seyahat süresi ve Giriş-Çıkış (GÇ) bilgisi tahmini gibi sıkça yapılan trafik analiz çalışmalarında, çalışma alanının ana giriş-çıkış noktalarına Bluetooth okuyucular yerleştirerek araçların tespit edilmesi ucuz bir alternatif olarak önerilmektedir. Kullanımı giderek artan Bluetooth teknolojisi sayesinde, bu yöntemin gelecekte daha güvenilir ve kullanışlı sonuçlar üretmesi beklenmektedir. Otobanlarda kullanımı basit olan yöntem, şehiriçi bölgelerde çok daha zorlayıcı olmaktadır. Bu makale, araç hareketlerinin ve seyahat karakteristiklerinin, özellikle GÇ matrisi ve koridor seyahat sürelerinin, Bluetooth verisi kullanılarak tespitini sağlayan bir metod önermektedir. Bluetooth teknolojisi, şehiriçi bir koridordaki seyahat süresi tespitinde az sayıda MAC adres eşleşmesine rağmen oldukça etkili iken, GÇ matrisi tahmininin diğer yöntemlerle doğrulanması gerekmektedir.
1. Ulusal Karayolu Akıllı Ulaşım Sistemleri Kongresi (26 - 28 Mayıs 2014)

Suggestions

Görüntüleme Tekniği İle Sd7003 Profili Etrafındaki Akış Analizi Ve Sayısal Modelleme İle Karılaştırması
Kurtuluş, Dilek Funda(2009-12-31)
Amaç ve gerekçe SD7003 profili etrafındaki akış analizi üzerine özellikle sayısal akışkalar dinamiği kullanılarak farklı açılarda ve farklı Re sayılarında nümerik ve deneysel çalışma yapılacaktır. Hali hazırda TÜBITAK 105M230 Kariyer projesi ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümüne bir açık rüzgar tüneli (30 cm x 30 cm lik kesit alanlı) yaptırılmıştır. Bu çalışmanın amacı bu deneysel alt yapı kullanılarak görüntüleme yapabilmek ve bu sonuçları sayısal olarak karşılaştırmaktır. Yöntem/ Gerekce Beklenen ...
Akilli Bir Kirişin Titreşimlerinin Doğrusal Karesel Düzenleyici (LQR) ile Aktif Denetimi
Akın, Onur; Şahin, Melin (Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee; 2015-08-24)
In this study, active vibration control of a smart beam equipped with piezoelectric patches which are used as both sensor and actuator is investigated by using linear quadratic regulator (LQR) method. Frequency response function that includes the first natural frequency of the smart beam is obtained by applying exponential sine wave within the specified frequency range to the piezoelectric actuator patch and measuring the response of the system from another piezoelectric patch as a sensor. Then, by using th...
Blending online instruction with traditional instruction in the programming language course : a case study
Ersoy, Halil; Özden, M. Yaşar; Department of Computer Education and Instructional Technology (2003)
This study investigated the students̕ perceptions about the web-based learning environment in the blended learning environment in terms of web-based instruction, online collaborative learning and the online instructor. The study tried to show the contributions of the web-based instruction in traditional face-to-face instruction. In this case study, Programming Languages II Course (CEIT211), a undergraduate course at Computer Education and Instructional Technology Department (CEIT), at Middle East Technical ...
Communication and coordination for urban intelligent transportation: architecture and algorithms
Atagoziev, Maksat; Schmidt, Klaus Verner; Schmidt, Şenan Ece; Department of Electrical and Electronics Engineering (2022-2-10)
In the scope of Intelligent Transportation Systems (ITS), the automation and coordination of connected and autonomous vehicle (CAV) lane changes (LCs) have a strong impact on driving safety and traffic throughput. Accordingly, this thesis develops algorithms for the coordination of CAV LCs that are then used for controlling the traffic at intersections. First, this thesis focuses on the coordination of LCs of a group of CAVs to minimize the time when all LCs are completed, while keeping small inter-vehicle ...
Artificial intelligence based dynamic mission planning with probabilistic roadmaps and Voronoi diagrams using predictive launch acceptability region approach
Özdemir, Mustafa Raşit; Ertekin Bolelli, Şeyda; Department of Computer Engineering (2021-9-2)
In this thesis, dynamic air-to-surface mission planning strategies based on probabilistic roadmaps and Voronoi diagrams using predictive launch acceptability region approach are proposed for opportunity targets in order to strengthen decision support capabilities of aircraft. Air-to-surface missions are planned in ground support systems and loaded to aircraft before the mission begins. This means that all the waypoints which should be followed during an air-to-surface mission are planned according to va...
Citation Formats
H. Tüydeş Yaman and O. Altıntaşı, “Şehiriçi Koridorlarda Ortalama Seyahat Süresi Ve Giriş Çıkış GÇ Matrisi Tahmininde Bluetooth Teknolojisinin Kullanımı,” presented at the 1. Ulusal Karayolu Akıllı Ulaşım Sistemleri Kongresi (26 - 28 Mayıs 2014), İstanbul, Türkiye, 2014, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84866.