Büyük Oranda Şekil Değiştirebilen Kanat Kontrol Yüzeylerinin Uçuştaki Etkileri

2012-12-20
UHAT2012, I. Ulusal Havacılık Teknolojisi ve Uygulamaları Kongresi, (20 - 22 Aralık 2012)

Suggestions

Büyük Oranda Şekil Değiştirebilen Kanatlar ve Kontrol Yüzeylerine Sahip Geleceğin Hava Taşıtları
Yaman, Yavuz (2017-04-07)
Büyük Oranda Şekil Değiştirebilen Kontrol Yüzeylerinin Yapısal Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Harun, Tıraş; İlhan Ozan, Tunçöz; Gürses, Ercan; Şahin, Melin; Özgen, Serkan; Yaman, Yavuz (null; 2013-11-29)
In this work the excitation forces, which are necessary for the required displacements of morphing control surfaces of an UAV, are studied. The work has been conducted within the context of an EU FP7 project ‘CHANGE, Combined morpHing Assessment software usiNG flight Envelope data and mission based morphing prototype wing development’ (CHANGE, 2012). The possible control surfaces of the wing were generated using CATIA V5-6R2012 software. Finite element analysis of the control surfaces was conducted by ANSYS...
Büyük Oranda Şekil Değiştirebilen Bir Hibrid Firar Kenarı Kontrol Yüzeyinin Tasarımı ve Analizleri
İlhan Ozan, Tunçöz; Yosheph, Yang; Gürses, Ercan; Şahin, Melin; Özgen, Serkan; Yaman, Yavuz (2015-10-23)
It is envisioned that the fully morphing wings and/ or control surfaces, as they can increase the aerodynamic efficiency of the airplanes in every phases of the flight, could play significant role in the reduction of pollution in environment and also make airplanes always fuel efficient. In this study, the design and analyses of a fully morphing trailing edge control surface, which is developed within the scope of CHANGE Project, are presented. The Project was a 7th Framework Programme Project of European C...
Büyük Oranda Şekil Değiştirebilen Kanat Yüzeylerinin Aerodinamik Yükler Altında Davranışları
Arslan, Pınar; Uğur, Kalkan; Yosheph, Yang; Özgen, Serkan; Şahin, Melin; Gürses, Ercan; Yaman, Yavuz (2013-11-29)
In this study, a morphing wing’s structural properties are examined under the aerodynamic loads. This study is conducted within the scope of the 7th Framework Programme of the European Comission project ‘CHANGE, Combined morpHing Assesment software usiNG flight Envelope data and mission based morphing prototype wing development’ (CHANGE, 2012). For the Computational Fluid Dynamics (CFD) analysis ANSYS Fluent® 14.0 is used as a package program. For the Structural analysis, ANSYS Static Struc...
Büyük Oranda Şekil Değiştirebilen Kanatlar İçin Kambur Değişimi Sağlayan Bir Mekanizmanın Tasarımı
Şahin, Harun Levent; Yaman, Yavuz (null; 2016-09-30)
Citation Formats
Y. Yaman, S. Özgen, M. Şahin, and E. Gürses, “Büyük Oranda Şekil Değiştirebilen Kanat Kontrol Yüzeylerinin Uçuştaki Etkileri,” presented at the UHAT2012, I. Ulusal Havacılık Teknolojisi ve Uygulamaları Kongresi, (20 - 22 Aralık 2012), İzmir, Türkiye, 2012, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84948.