Büyük Oranda Şekil Değiştirebilen Kanat Kontrol Yüzeylerinin Uçuştaki Etkileri

2012-12-20
Citation Formats
Y. Yaman, S. Özgen, M. Şahin, and E. Gürses, “Büyük Oranda Şekil Değiştirebilen Kanat Kontrol Yüzeylerinin Uçuştaki Etkileri,” presented at the UHAT2012, I. Ulusal Havacılık Teknolojisi ve Uygulamaları Kongresi, (20 - 22 Aralık 2012), İzmir, Türkiye, 2012, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84948.