Hide/Show Apps

Büyük Oranda Şekil Değiştirebilen Kanat Kontrol Yüzeylerinin Uçuştaki Etkileri

2012-12-20
Yaman, Yavuz
Özgen, Serkan
Şahin, Melin
Gürses, Ercan