Pre-service teachers’ pedagogical content knowledge structures: What is the effect of methods courses?

2008-09-12
The European Conference on Educational Research (ECER), (10 - 12 Eylül 2008)

Suggestions

Pre-service Teachers’ content and pedagogical content knowledge structures about multiplication algorithm and area-perimeter relations: What is the role of teaching methods courses?
Koc, Yusuf; Işıksal Bostan, Mine; Sevinç, Şerife; Çakmak, Sedanur; Bulut, Safure (2010-05-04)
This study attempts to illuminate the effect of mathematics teaching method courses on preservice teachers’ content knowledge (CK) and pedagogical content knowledge (PCK) about multiplication algorithm and area-perimeter relations. The study was conducted in the school of education of a large public university in Turkey. Twenty-seven pre-service mathematics teachers participated in a two-semester research study which is based on the data collected from two teaching methods courses; general teaching methods ...
Öğrenme rotaları temelli öğretimde öğretmen adaylarının matematiksel alan bilgilerini yeniden yapılandırmaları
Yılmaz, Zuhal; Haser, Çiğdem (2018-01-01)
Çalışmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının eşpaylaşım konusu ile ilgili matematiksel alan bilgilerini (MAB) öğrenme rotaları temelli bir öğretim ortamında nasıl yeniden yapılandırdıklarını incelemektir. Bu bağlamda dokuz öğretmen adayı ile bir öğretim deneyi eşpaylaşım öğrenme rotası kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın bulguları, adayların mevcut kavram yanılgı ve hatalarını düzelttiklerini ve bu yanılgı ve hataların altında yatan sebepleri açığa çıkardıklarını ortaya koymaktadır. Aynı zamanda, ...
Pre-service Teachers’ Management of Word Searches of Learners in Teacher-Led EFL Classrooms
Balıkçı, Gözde; Seferoğlu, Gölge (null; 2018-07-15)
Pre-service Teachers Performance in Their University Coursework and Mathematical Self Efficacy Beliefs What is the Role of Gender and Year in Program
Işıksal Bostan, Mine (2005-01-01)
This study investigates the effects of gender and year in program on the performance and mathematical selfefficacy beliefs of 145 pre-service mathematics teachers in Turkey. One of the main purposes of this study is to investigate how duration in a teacher education program influenced the performance and mathematical selfefficacy beliefs of pre-service teachers. In addition, gender differences between male and female pre-service mathematics teachers, depending upon year in program, are examined. Results rev...
Pre-Service Science Teachers’ Conceptions of STEM Education
Güler, Fulden; Çakıroğlu, Jale; Yılmaz Tüzün, Özgül (null; 2017-08-25)
Citation Formats
Ş. Sevinç, M. Işıksal Bostan, and S. Bulut, “Pre-service teachers’ pedagogical content knowledge structures: What is the effect of methods courses?,” presented at the The European Conference on Educational Research (ECER), (10 - 12 Eylül 2008), 2008, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85058.