Öğretmenlik Mesleği, Öğretmen Eğitimi ve Çocuk İstismarı

2017-12-01

Suggestions

Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerinin Uzaktan Eğitime Entegrasyonu Ve Bu Ortamda Öğrenmeye İlişkin Tutum Ve Davranışların İncelenmesi.
Özden, Muhammet Yaşar(2011-12-31)
Amaç ve Gerekçe Bu projede, Türkiye'de henüz gelişmekte olan bir alan olan uzaktan eğitim olgusuna katkı yapmak amaçlanmaktadır. Projede özel olarak halen ODTÜ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü tarafından verilmekte olan servis derslerinin internet ortamına aktarılması hedeflenmektedir. Proje kapsamında sağlanacak parasal destek ile bu derslerin internet ortamına aktarılması için gerekli altyapı hazırlanacak ve söz konusu dersler görsel ve görsel olmayan malzeme ile beraber, her yönüyle internet ort...
Öğretim Üyesi Yetiştirilmesi ve Ulusal Siyasalar
Keskinok, Hüseyin Çağatay (2004-06-01)
Öğretmen Eğitiminde Mobil Uygulamalar: Öğretmen Adaylarının Mobil-TPAB Bilgisinin Araştırılması
Baran Jovanovic, Evrim; Altan, Tuğba; Uygun, Erdem; Çilsalar, Hatice(2014-12-31)
Önerilen BAP projesi öğretmen eğitiminde en kritik dönem olan hizmet öncesi öğretmen eğitimi sürecinde yeni çağın gerektirdiği öğretmen bilgi ve becerilerini mobil teknolojiler ve uygulamalar bağlamında incelemeyi hedeflenmektedir. Bu projenin amacı, öğretmen eğitimciler için öğretmen eğitimi programlarına mobil uygulamaları etkili bir biçimde entegre ederek öğretmen adaylarına mobil-TPAB bilgisi kazandıracakları yöntem ve müfredat kaynaklarını araştırmak ve geliştirmektir.
Pre-Service Teachers’ Evaluation of Their Mentor Teachers, School Experiences, and Theory–Practice Relationship
Alemdağ, Ecenaz; Özdemir Şimşek, Pınar (2017-06-01)
This case study investigated practicum experiences of pre-service teachers by focusing on their evaluation of mentor teachers, school experiences, and theory-practice relationships. Interviews were conducted with six teacher candidates, and observations in the participants' practice schools were made. The results revealed that mentor teachers had both positive and negative qualities with respect to social support, professional support, and role-modeling mentoring functions. Moreover, pre-service teachers re...
Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Seçme Nedenlerinin Cinsiyet Değişkeni Açısından İncelenmesi
Nayir, Kadriye Funda; Taneri, Pervin Oya (null; 2013-05-17)
Citation Formats
S. Y. Tezgiden Cakcak, “Öğretmenlik Mesleği, Öğretmen Eğitimi ve Çocuk İstismarı,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85149.