Mimarlıkta Sayısal Teknolojilerin Kullanımı: Yeni Teknolojiler ve Hibridleşen Malzemeler

2010-03-01

Suggestions

Creative Design Exploration By Parametric Generative Systems In Architecture
Gürsel Dino, İpek (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2012-01-01)
This paper discusses parametric design systems as a generative tool in architectural design. Parametric tools are algorithmically based, and therefore offer increased computational control over design geometry during design activity. Their adaptability and responsiveness to changing design criteria and requirements make parametric models especially useful for design exploration in complex and dynamic design settings. In performance based design, parametric control of form is particularly valuable, such that...
Mimarlıkta Fabrikasyon Teknolojileri ve Endüstri/Mimarlık 4.0
Sorguç, Arzu; Kruşa Yemişcioğlu, Müge (2020-10-01)
Birçok paydaşı olan mimari tasarım ve inşaat süreçleri Endüstri 4.0 ile birlikte sorgulanmaya başlamış ve farklı ölçeklerde değişime uğramaktadır. Bu yazıda Mimarlık 4.0 olarak adlandırılan bu dönüşüm, tasarım süreçlerinin bina bilgi modelleri ile birlikte, sürecin tüm paydaşlarının katılımı ile şekillenmesi, sadece tasarım ve yapım aşaması ile değil yapıların tüm yaşam döngülerinin de bu sürecin bir parçası olması, akıllı ve etkileşimli yapılar, inşaat teknolojilerinin hızlı değişimi, yeni malzemeler ve tü...
Mimarlıkta Havacılık İmgeleminin Teknoestetik Dışavurumları
Zelef, Mustafa Haluk (2021-11-01)
Legitimization Of The Regionalist Idea In Architecture Through Mumford’s Early Ideas
Erkılıç , Mualla (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1998)
This paper aims to point out direct or indirect influence of Mumford's critical ideas formulated as early as 1920s, on the contemporary idea of Regionalism in architecture. Being a cultural critic, Mumford's translation of the geographical and political notion of Regionalism into architecture is interesting, because, although his intellectual position represents the socio-political and intellectual spirit of his age, there are similarities between the mental habits of that period and of the present in the i...
Mimarlıkta Yaratıcı Haritalama: “Yaşanmış Mekân”ı Görünür Kılmak Üzerine
Aral, Hacer Ela (2018-02-01)
İki boyutlu haritaların üç boyuttaki yaşamı ve deneyimleri aktarabilmesi için bürünmesi gereken anlatım zenginliği, “yaratıcı haritalama” kavramı üzerinden ele alınıyor. Yazar, “yaşanmış mekân”ı görselleştiren bu tekniğin sadece bir gösterim yöntemi değil, farklılaşan bir tasarım yaklaşımının aracı ve parçası olduğunu belirtiyor.
Citation Formats
A. Sorguç, “Mimarlıkta Sayısal Teknolojilerin Kullanımı: Yeni Teknolojiler ve Hibridleşen Malzemeler,” Mimarlıkta Malzeme Dergisi, pp. 41–46, 2010, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85170.