Mimarlıkta Yaratıcı Haritalama: “Yaşanmış Mekân”ı Görünür Kılmak Üzerine

2018-02-01
İki boyutlu haritaların üç boyuttaki yaşamı ve deneyimleri aktarabilmesi için bürünmesi gereken anlatım zenginliği, “yaratıcı haritalama” kavramı üzerinden ele alınıyor. Yazar, “yaşanmış mekân”ı görselleştiren bu tekniğin sadece bir gösterim yöntemi değil, farklılaşan bir tasarım yaklaşımının aracı ve parçası olduğunu belirtiyor.
MİMARLIK

Suggestions

Speculations on the city in architectural drawing: dogma as a contemporary critique
Karaköy, Nilay; Kömez Dağlıoğlu, Esin; Department of Architecture (2022-8-29)
Drawings have become a potential design tool in architecture, not limited to the representation of the object. Since they are more than representations of their objects, they become a conceptual model of reality rather than a reproduction. For this reason, the drawings are not limited to architectural objects, they are also related to the context in which the design is built, namely the city. Constructed with a particularly dense pattern of roads and buildings, the modern city has been an important part of ...
The architectural city images in cinema: the representation of city in renaissance as a case study
Akçay, Ayşegül; Güzer, Celal Abdi; Department of Architecture (2008)
The aim of this study is to understand the limits of spatial transformations of architectural images in cinema. In this exposition the architectural city images are analyzed with referenced to case study by reading the representation of space and city in model film Renaissance which in the city becomes notion. The interaction between architecture and cinema is discussed by using concepts such as space, time, perception, framing, editing and continuity in addition to their relations with future cities and sp...
The Transmission of Accumulated Immaterial Senses in Architectural Education
Beşlioğlu, Bahar (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2014-6-1)
Bu yazının amacı, deneysellikte “sezgi” kavramını tartışmak ve bu kavramın mimarlık eğitiminde maddi olmayan duyulara dayalı bilginin öğretilmesine ve öğrenilmesine olan katkılarını araştırmaktır. Öznellik, bire bir mimari deneyimlemenin ve sanal/batıni mekanın deneyimlenmesinin öğretilmesi; ve deneyselliğin ve maddi olmayan duyuların anlaşılması açısından bir kaynak olarak ön plana çıkarılmıştır. Nesnelliği tartışırken, bu yazı Modern Mimarlığın kendini eğitim süreci ile yeniden kurumsallaştırdığı VKhUTEMA...
Structural Morphology As A Field Of Architectural Inquiry
Pultar, Mustafa (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1977)
Strüktür (yapı) kavramı mimarlıkta çeşitli şekillerde ortaya çıkmakta ve çoğu zaman taşıyıcı sistem karşılığında kullanılmaktadır. Bu kullanışı da içerecek biçimde, soyut anlamı ile yapıyı inceleyebilmenin en uygun yolu soruna matematiksel yapı kavramı İle yaklaşmaktır. Böyle bir tanıma göre, ilişkiler ile belirlenen yapı kavramı, işlemler ile belirlenen yapı kavramından ayırt edilebilir. Her iki tür yapı, yakın zamanlarda mimarlık araştırmalarında kullanılmaya başlanmıştır. Bu yaklaşım ile şekil de yapısal...
Learning from folding for design in kinetic structures in architecture
Çavuş, Özlem; Gönenç Sorguç, Arzu.; Department of Building Science in Architecture (2019)
This thesis explores the idea of flat and curved folding with the desire to contribute to the expansion of design in kinetic structures and its practice. It is described how these manifold notions can be used to understand in architectural discourse and its practical implications towards performative and responsive architecture. In this research, it is questioned how it can be learnt from mathematics of folding techniques so that what is learnt can be transformed into real plates and linkages of kinetic sys...
Citation Formats
H. E. Aral, “Mimarlıkta Yaratıcı Haritalama: “Yaşanmış Mekân”ı Görünür Kılmak Üzerine,” MİMARLIK, pp. 62–71, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=413&RecID=4356.