Beceri Öğrenimi Gözüyle Öğrencideki Davranış Değişikliği

2017-10-22

Suggestions

Kavramsal Değişim Koşullarına Dayalı İşbirlikçi Öğrenme Durumlarının 9. Sınıf Öğrencilerinin Karışımlar Konusu İle İlgili Kavrnamları Anlama Üzerine Etkisi.
Boz, Yezdan(2012-12-31)
Bu çalışmanın başlıca amacı, kavramsal değişim koşullarına dayalı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış işbirlikçi öğrenme yöntemleri ve geleneksel öğretim yöntemi olmak üzere, üç deneysel durumun 9. sınıf öğrencilerinin karışımlar konusunu anlamalarına etkisini incelemektir. Bu araştırmanın evrenini Isparta il merkezinde bulunan bütün genel liseler oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise, iki okul ve her okuldan aynı öğretmenin ders verdiği üç sınıf oluşturacaktır. Sınıf mevcutlarının yaklaşık 30 kişi o...
Dil değişimlemesinin uyarıcı tepki izlerliğinin öğrenilmesi üzerindeki etkisi
Atalay, Nart Bedin; Ceylan, Suzan; Mısırlısoy, Mine (2013-06-01)
Uyarıcı tepki izlerliğini öğrenme değişimlemesinde (Schmidt ve ark., 2007) kelimeler çeşitli renklerde yazılır ve katılımcılar kelimenin rengine cevap verirler. Kelimenin renk ile ilintilendiği koşuldaki cevaplar ilintisiz koşula nazaran daha hızlıdır. Bu araştırmada dil değişimlemesinin uyarıcı tepki izlerliğinin öğrenilmesi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bunun için Türkçe veya İngilizce kelimeler renklerle ilintilendirilmiş ve katılımcılar cevaplarını Türkçe veya İngilizce vermişlerdir. Ayrıca farklı di...
Bilgi İşlemsel Düşünme Becerileri Odaklı Okul Sonrası Kodlama Sürecinde İlkokul Öğrencilerinin Deneyimlerinin İncelenmesi
AKÇAY, AHMET OĞUZ; Karahan, Engin; TÜRK, SİBEL (2019-10-01)
The effects of technical training design on trainee’s skills, knowledge acquisition and transfer to job performance: the case of Turkish Aerospace
Yılmaz, Emre; Yıldırım, İbrahim Soner; Department of Computer Education and Instructional Technology (2021-9-9)
From the organizational development perspective, training is a vital instrument for improving operational capabilities and adapting to changing needs of the time. The present study aims to investigate the effects of a systematic and structured training design approach on trainee’s skills, knowledge acquisition, and far transfer. For that purpose, Clark’s technical training development framework was interpreted and a guidance matrix was devised for the specific case of Turkish Aerospace. In the course ...
Dil Öğretim Sınıflarında Öğrencilerin Öğretmenlerinden Beklediği Sınıfı Yönetim Davranışları
Turanlı, Adem Sultan; Yıldırım, Ali (2000-01-01)
Bu çalışma, İngilizce öğrenen öğrencilerin, öğretmenlerinin sınıf yönetimi davranışlarına ilişkin beklentilerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Erciyes Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sımfi'nda İngilizce öğrenen öğrencilerden 161'ine "Tercih Edilen Öğretmenin Sınıf Yönetimi Davranışları Anketi" dağıtılmıştır. Dağıtılan bu anket, duygusal, öğretim ve yönetim boyutu başlığı altında toplam 32 madde içermiştir. Öğrencilerin cevaplarından elde edilen veriler, dil öğretim sınıflarında, öğrencilerin öğretmenle...
Citation Formats
S. Kirazcı, “Beceri Öğrenimi Gözüyle Öğrencideki Davranış Değişikliği,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85186.