Diyanet Bir Kurumun Öz İmgesi

2015-11-23

Suggestions

Din Devlet İlişkisinde Dönüşüm ve Süreklilik
Şen, Mustafa (2019-03-01)
Diyanet: Küresel bir Aktör?
Çıtak Aytürk, Zana Ayşe(2018-12-31)
Bu proje, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın (Diyanet), küresel bir aktör olma iddiasını ve bu iddianın kurumun misyon ve faaliyetlerindeki yansımalarını araştırmayı amaçlamaktadır. Diyanet, 1980lerden itibaren sadece Türkiye içinde din hizmetlerini düzenleyen bir ulusal bürokratik kurum olmaktan çıkmış ve önce Avrupa’da daha sonra ise Avustralya’dan Orta Asya’ya ve Amerika’ya kadar büyük bir coğrafyada faaliyet yürüten ulus-aşırı (transnational) bir aktöre dönüşmüştür. Yine de bu ulusaşırı faaliyetler daha çok...
Turizm Bir Göç Biçimi midir?
Rittersberger, Helga İda (Ayrıntı Yayınları, 2021-05-01)
Yer Mühendislik Terimleri Sözlüğü
ULUSAY, REŞAT; Ekmekçi, M; Çetin, Kemal Önder; AKTAR, MUSTAFA; Gerçek, H (TMMOB Maden Mühendisleri Odası, 2011-01-01)
Uzmanlık alanlarına hitap eden ve terimlerle birlikte bunların tanımlarının da birlikte verildiği sözlüklerin hazırlanması, Türk dilinin zenginliğinin ortaya çıkarılması, dilimizin dünya dilleri arasında değerine yakışır bir düzeye ulaştırılması ve terminolojide birlikteliğin sağlanması açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu çerçevede; maden, jeoloji, inşaat ve jeofizik mühendisliği dallarının yer kürenin yüzeyinde ve sığ derinliklerinde gerçekleştirilen mühendislik işleriyle olan ilgileri ve ortak çalışmal...
An alternative perspective to govern globalization
Bayar, Fırat; Yurdusev, Ahmet Nuri; Department of International Relations (2005)
Along with a multiplicity of benefits, contemporary globalization is posing severe challenges upon individuals, states as well as the world community as a whole. In that context, this study puts forward the cosmopolitan social democracy (CSD) approach as an alternative perspective of global governance to minimize, even entirely eradicate the detrimental costs of globalization and thereby enable all to benefit from its positive outcomes.
Citation Formats
Z. A. Çıtak Aytürk, “Diyanet Bir Kurumun Öz İmgesi,” 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85521.