Diyanet: Küresel bir Aktör?

2018-12-31
Bu proje, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın (Diyanet), küresel bir aktör olma iddiasını ve bu iddianın kurumun misyon ve faaliyetlerindeki yansımalarını araştırmayı amaçlamaktadır. Diyanet, 1980lerden itibaren sadece Türkiye içinde din hizmetlerini düzenleyen bir ulusal bürokratik kurum olmaktan çıkmış ve önce Avrupa’da daha sonra ise Avustralya’dan Orta Asya’ya ve Amerika’ya kadar büyük bir coğrafyada faaliyet yürüten ulus-aşırı (transnational) bir aktöre dönüşmüştür. Yine de bu ulusaşırı faaliyetler daha çok Türkiye ve göçmen kökenli Müslüman toplumu hedefleyen bir çerçevede düşünülmüş ve uygulanmıştır. Ancak 2000li yılların ortalarından itibaren kurum, küresel bir aktör olma iddiasını üst düzey yetkililerin ağzından ifade etmektedir. Bu iddianın en önemli temeli Diyanet’in Osmanlı dönemini de içine alan tarihsel tecrübe iddiası ve İslam’ın en doğru yorumunu temsil ettiği inancıdır. Dinin kamusal görünürlüğünün arttığı bir dünyada Diyanet, hem kendi kurumsal geleceği hem de dinin kamusallığının güçlenmesi perspektifiyle önemli bir tarihsel fırsat yakaladığını düşünmekte ve geleneksel olarak hitap ve temsil ettiği Türk/Müslümanların ötesinde tüm Müslümanlar için bir model olma arayışında görünmektedir. Bu projenin amacı, Diyanet’in küresel aktörlük iddiasının anlamını, kökenlerini ve uygulamadaki yansımalarını anlamaktır.
Citation Formats
Z. A. Çıtak Aytürk, “Diyanet: Küresel bir Aktör?,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59602.