Okul Bazlı Bütçeleme (OBB) Uygulamasının Okul Yöneticisi Görüşleri Doğrultusunda Okul Geliştirme İşlevi Açısından Değerlendirilmesi

2018-07-01
Balkar, Betül
Öztuzcu, Rabia
Akşab, Şahabettin
Citation Formats
B. Balkar, R. Öztuzcu, and Ş. Akşab, “Okul Bazlı Bütçeleme (OBB) Uygulamasının Okul Yöneticisi Görüşleri Doğrultusunda Okul Geliştirme İşlevi Açısından Değerlendirilmesi,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85632.