Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi: Eğiticilerin Eğitimi Kılavuzu

Download
2020-06-01
Ayas, Alipaşa
Ayaydın, Abdullah
Öncü, Erman
Kaymakçı, Selahattin
Börkan, Bengü
Hatipoğlu, Çiler
Durukan, Erhan
Karataş, Faik Özgür
Çetinkaya, Fatih Çetin
Aslan Tutak, Fatma
Ateşkan, Armağan
Dinç Altun, Zühal

Suggestions

Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi: Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretmen Rehber Kitapçığı
Ayas, Alipaşa; Ayaydın, Abdullah; Öncü, Erman; Kaymakçı, Selahattin; Börkan, Bengü; Hatipoğlu, Çiler; Durukan, Erhan; Karataş, Faik Özgür; Çetinkaya, Fatih Çetin; Aslan Tutak, Fatma; Ateşkan, Armağan; Orçan, Fatih; Dinç Altun, Zühal (Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-06-01)
Değerli beden eğitimi ve spor eğitimcileri, bildiğiniz üzere bilim ve teknolojideki gelişmeler ve toplumsal ihtiyaçlardaki değişimler ile eğitim alanında öğrenmeye yönelik kuram, öğretime ilişkin yaklaşım, model ve yöntem ile ilgili yenilikler öğretim programlarında yenileme çalışmaları yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Yenilenen programların istenen düzeyde uygulanabilmesi için öğretmenlerin çeşitli çalışmalarla yeterliklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Yeterlik alanları içerisinde ölçme ve değerlend...
Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi: Sosyal Bilgiler Dersi Öğretmen Rehber Kitapçığı.
Ayas, Alipaşa; Ayaydın, Abdullah; Öncü, Erman; Kaymakçı, Salahattin; Börkan, Bengü; Hatipoğlu, Çiler; Aslan Tutak, Fatma; Durukan, Erhan; Karataş, Faik Özgür; Ateşkan, Armağan; Dinç Altun, Zühal; Çetinkaya, Fatih Çetin (Millî Eğitim Bakanlığı, 2020-06-01)
Değerli sosyal bilgiler eğitimcileri, bildiğiniz üzere bilim ve teknolojideki gelişmeler ve toplumsal ihtiyaçlardaki değişimler ile eğitim alanında öğrenmeye yönelik kuram, öğretime ilişkin yaklaşım, model ve yöntem ile ilgili yenilikler öğretim programlarında yenileme çalışmaları yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Yenilenen programların istenen düzeyde uygulanabilmesi için öğretmenlerin çeşitli çalışmalarla yeterliklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Yeterlik alanları içerisinde ölçme ve değerlendirme ön...
Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi: Görsel Sanatlar Dersi Öğretmen Rehber Kitapçığı
Ayas, Alipaşa; Ayaydın, Abdullah; Öncü, Erman; Kaymakçı, Selahattin; Özsoy, Vedat; Hatipoğlu, Çiler; Durukan, Erhan; Karataş, Faik Özgür; Çetinkaya, Fatih Çetin; Aslan Tutak, Fatma; Ateşkan, Armağan; Dinç Topal, Zühal (Milli Egitim Bakanligi, 2020-06-01)
Değerli görsel sanatlar eğitimcileri, bildiğiniz üzere bilim ve teknolojideki gelişmeler ve toplumsal ihtiyaçlardaki değişimler ile eğitim alanında öğrenmeye yönelik kuram, öğretime ilişkin yaklaşım, model ve yöntem ile ilgili yenilikler öğretim programlarında yenileme çalışmaları yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Yenilenen programların istenen düzeyde uygulanabilmesi için öğretmenlerin çeşitli çalışmalarla yeterliklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Yeterlik alanları içerisinde ölçme ve değerlendirme ...
Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi: Müzik Dersi Öğretmen Rehber Kitapçığı
Ayas, Alipaşa; Ayaydın, Abdullah; Öncü, Erman; Kaymakçı, Selahattin; Börkan, Bengü; Hatipoğlu, Çiler; Durukan, Erhan; Karataş, Faik Özgür; Çetinkaya, Fatih Çetin; Aslan Tutak, Fatma; Ateşkan, Armağan; Dinç Altun, Zühal (MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, 2020-06-01)
Değerli müzik eğitimcileri, bildiğiniz üzere bilim ve teknolojideki gelişmeler ve toplumsal ihtiyaçlardaki değişimler ile eğitim alanında öğrenmeye yönelik kuram, öğretime ilişkin yaklaşım, model ve yöntem ile ilgili yenilikler öğretim programlarında yenileme çalışmaları yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Yenilenen programların istenen düzeyde uygulanabilmesi için öğretmenlerin çeşitli çalışmalarla yeterliklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Yeterlik alanları içerisinde ölçme ve değerlendirme önemli bir ...
Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi: Türkçe Dersi Öğretmen Rehber Kitapçığı
Ayas, Alipaşa; Ayaydın, Abdullah; Öncü, Erman; Kamakçı, Selahattin; Börkan, Bengü; Hatipoğlu, Çiler; Durukan, Erhan; Karataş, Faik Özgür; Çetinkaya, Fatih Çetin; Aslan Tutak, Fatma; Ateşkan, Armağan; Dinç Altun, Zühal (Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-06-01)
Değerli Türkçe eğitimcileri, bildiğiniz üzere bilim ve teknolojideki gelişmeler ve toplumsal ihtiyaçlardaki değişimler ile eğitim alanında öğrenmeye yönelik kuram, öğretime ilişkin yaklaşım, model ve yöntem ile ilgili yenilikler öğretim programlarında yenileme çalışmaları yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Yenilenen programların istenen düzeyde uygulanabilmesi için öğretmenlerin çeşitli çalışmalarla yeterliklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Yeterlik alanları içerisinde ölçme ve değerlendirme önemli bir...
Citation Formats
A. Ayas et al., Okul ve Sınıf Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi: Eğiticilerin Eğitimi Kılavuzu. 2020.