Bir Zihniyet Pratiği olarak Gözetleme MERNİS ten E Devlete

2009-12-09
Topak, Özgün Erdener
Topal, Çağatay

Suggestions

Thomas Hardy as a threshold figure and crisis of representation in his poetry—a deconstructionist reading
Özgür, Nilüfer; Birlik, Nurten; Department of English Literature (2015)
Thomas Hardy is a poet who produced most of his poetry in the Victorian age but published it largely in the twentieth century when the literary sensibility was predominantly modern. Although Hardy is not conventionally considered a Modernist poet, he shares with Modernists an element that can be referred to as the linguistic crisis by which they try to get over the sense of anxiety against the backdrop of a chaotic world and problematized language. The forerunner of Deconstructionism, Derrida, exposes a lon...
Bir Kimlik İnşası Olarak Ulus-Devlet Yurttaşlığı ve Yurttaşlık Kavramının Dönüşümü
TISOĞLU KAYA, SEÇİL; KAYA, KADİR YÜCEL; Çağıltay, Kürşat (2018-04-01)
Bu çalışma ulus-devlet yurttaşlığından, küresel yurttaşlığa yurttaşlık olgusunun evrimi ile ilgilidir. Yurttaşlık olgusunun tarihsel süreç içerisinde nasıl tanımlandığı ve yurttaşlığı belirleyen ölçütlerin ne olduğu ve günümüze kadar uğradığı değişimler ele alınmıştır. Çalışma, yurttaşlığın tarihsel gelişimi içerisindeki kuramsal yaklaşımları, Dünya yurttaşlığı ile küresel yurttaşlık arasındaki farkları ele alarak, ulus-devletin yapısal ve niteliksel özellikleri ve ulus-devlet yurttaşlığının öncülleri olan ...
Teaching as an art of communication: an investigation into the nature of teacher immediacy and perceived attendance
Diril, Deha; Engin Demir, Cennet; Department of Curriculum and Instruction (2020)
The purpose of this study is to delineate the nature of teacher-student interaction at a preparatory school of a foundation university in Ankara and examine the relationship between this interaction and students’ level of perceived attendance. The sample for this study is consists of 180 preparatory school students. The data was gathered through the questionnaire developed by the researcher. Interviews were conducted with the students selected among the participants to supplement the quantitative data. Infe...
Bir Kesişim Kümesi olarak Milli-Muhafazakârlığın Üç Değili: Aleviler, Ermeniler ve Kürtler
Zırh, Besim Can (İletişim Yayınları, 2020-01-01)
Bir Kesişim Kümesi olarak Milli-Muhafazakarlığın Üç Değili: Aleviler, Ermeniler ve Kürtler
Zırh, Besim Can (İletişim Yayınları, 2015-01-01)
Citation Formats
Ö. E. Topak and Ç. Topal, “Bir Zihniyet Pratiği olarak Gözetleme MERNİS ten E Devlete,” 2009, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85635.