Üniversite düzeyinde öğrenci memnuniyeti ve ilişkili değişkenler

2012-09-15

Suggestions

Üniversite öğrencilerinin memnuniyet düzeyi ve ilişkili değişkenler
Barutçu Yıldırım, Kadriye Funda; Güneri, Oya (2015-04-01)
The purposes of this study were to assess university students’ satisfaction level and examine the role of gender, grade level, grade point average (GPA), and satisfaction from campus facilities and services in predicting general university satisfaction. A total of 1387 (43.5% female, 56.5% male) undergraduate students participated in the study and filled out Student Satisfaction Survey. Results indicated that students’ general satisfaction level was high and they were most satisfied with “Sport facilities”,...
Üniversite öğrencilerinin memnuniyet düzeyi ve ilgili değişkenler
Barutçu Yıldırım, Kadriye Funda; Güneri, Oya; Çapa Aydın, Yeşim (2015-04-01)
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin genel memnuniyet düzeyi ile olanak ve hizmetlere ilişkin memnuniyet düzeylerini belirlemek ve genel memnuniyetlerini yordayan değişkenleri (cinsiyet, sınıf, akademik başarı, olanak ve hizmetlere yönelik memnuniyet) incelemektir. Çalışmaya 1387 (%43.5’i kadın, %56.5’i erkek) lisans öğrencisi katılmıştır. Çalışmada “Öğrenci Memnuniyeti Anketi” kullanılmıştır. Memnuniyetin en yüksek olduğu üç maddenin sırasıyla “Spor tesisleri”, “Kültür ve sanat etkinlikleri” ve “...
Üniversite Düzeyinde Öğrenci Memnuniyeti ve İlişkili Değişkenler
Yerin Güneri, Oya; Çapa Aydın, Yeşim; Barutçu Yıldırım, Kadriye Funda (2012-09-15)
Üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeyleri ve fiziksel aktivite tercihleri
Cengiz, Cevdet; İnce, Mustafa Levent; Şeref, Çiçek (2009-01-01)
Bu çalışmanın amacı Orta Doğu Teknik Üniversitesi lisans öğrencilerinin fiziksel aktiviteye katılım düzeylerini cinsiyet, yaşadıkları yer (yerleşke içi-dışı) ve okudukları fakülteye göre, fiziksel aktivite tercihlerini ise cinsiyet ve yaşadıkları yere göre incelemektir. Çalışmanın örneklemini üniversitenin beş ayrı fakültesinden tabaka örnekleme yöntemi (fakülte ve sınıf düzeyi) ile seçilmiş 953 öğrenci (496 erkek ve 457 bayan) oluşturmuştur. Verilerin toplanması için "Uluslararası Fiziksel Aktivite" anketi...
The Role of adult sibling relationship quality on career decision self-efficacy among university students
Şahin, Zeynep Büşra; Sümer, Zeynep; Department of Educational Sciences (2017)
The purpose of current study was to examine the role of adult sibling relationship quality (i.e., warmth, conflict and rivalry) in predicting career decision self-efficacy of university students after controlling for gender, age, birth order, sibling size, contact frequency, and physical distance between siblings. Participants were state university students whose ages between 18 and 25 in Ankara. Convenience sampling method was used, and the sample composed of 414 participants (257 female, 257 male). Adult ...
Citation Formats
O. Güneri and Y. Çapa Aydın, “Üniversite düzeyinde öğrenci memnuniyeti ve ilişkili değişkenler,” 2012, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85653.