Küreselleşme ve Türkiye de Kırsal Kadının Ücretli Emeği Rapana Venosa Üretim Zinciri Üzerinden Batı Karadeniz Bölgesinde bir Vaka Analizi

Citation Formats
H. A. Hoşgör and M. Him, “Küreselleşme ve Türkiye de Kırsal Kadının Ücretli Emeği Rapana Venosa Üretim Zinciri Üzerinden Batı Karadeniz Bölgesinde bir Vaka Analizi,” pp. 108–130, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.sosyolojidernegi.org.tr/kategori/2016-ekim/65445/kuresellesme-ve-turkiyede-kirsal-kadinin-ucretli-emegi-rapana-venosa-uretim-zinciri-uzerinden-bati-karadeniz-bolgesinde-bir-vaka-analizi.