ORTA SINIF LARIN FARKLI KESİTLERİ SINIF GEÇMİŞİ KÜLTÜR PRATİKLERİ VE MESLEKİ STATÜ

2016-10-01
Karademir Hazır, Irmak
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel
Çelik, Kezban
Sunulan çalışmada, Ankara’yı temsil eden ve üç kuşağı kapsayan bir toplumsal hareketlilik araştırmasının verileri kullanılarak, “orta sınıf”ların kendi içinde hangi eksenlerde farklılaştığını sorgulanmıştır. Ankara’daki “orta sınıf”ların toplumsal hareketlilik deneyimi nasıl şekillenmektedir? Türkiye modernleşmesi süresince, eğitimin demokratikleşmesi için atılan adımlar bir “orta sınıf” yaratmakta ne kadar başarılı olmuştur, “orta sınıf”ların ne kadarlık bir kısmı eğitim basamaklarını tırmanarak gelmiştir, ne kadarı kent kökenlidir? Yaşam tarzı ve kültürel beğeniler konusunda birbirlerinden nasıl ayrışmaktadır, toplumsal hareketlilik yörüngesinin bu farklılaşmada etkisi nedir? Bu sorular çoklu mütekabiliyet analizi (Multiple Correspondence Analysis) ve kümeleme analizi (Cluster Analysis) ile değerlendirilmiştir ve sınıf geçmişleri, kültürel pratikleri ve bugünkü mesleki statüleri açısından farklılaşan beş kesit tespit edilmiştir. Bu kesitlerin özelliklerine ve görece büyüklüklerine dayanarak, Türkiye’deki sınıf-kültürel dönüşüm üzerine literatüre katkı sunacak bir tartışma yürütülmüştür.
Sosyoloji Araştırmaları Dergisi

Suggestions

Temsili Bir Örneklemde Sosyo-Ekonomik Statü (SES) Ölçüm Aracı Geliştirilmesi : Ankara Kent Merkezi Örneği
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel; Çelen, Ümit; Türkyılmaz, Ahmet Sinan (2010-03-01)
Sunulan çalışma, Ankara ilinde temsili bir örneklem üzerinden toplumsal tabakaları belirlemeye yönelik SES endeksi geliştirme ve farklı tabakalara ait özelliklerin belirlenmesi çalışmasıdır. Çalışmada örnekleme tasarımı olarak çok aşamalı küme örneklemesi yaklaşımı kullanılmıştır. Buna göre, Ankara kent merkezini oluşturan 8 merkez ilçe çalışma evreni olarak belirlenmiştir. Çalışmada, 1769 haneye ulaşılarak, hanelerin eğitim, iş, gelir, mülkiyet ve mülk edinme yolları ve tüketimi esas alan bir çerçevede ver...
NETWORKING AND GATEKEEPING IN THE DISTRIBUTION OF THE RESOURCES FOR RESEARCH ASSISTANTS: A CASE OF A RESEARCH UNIVERSITY
Utkun, Tuana Begüm; Department of Educational Administration and Planning (2022-9-1)
Inequal information sharing behind the close doors and unequal access to resources in academia affect, academic and identity development of the higher educational institution. Especially in the research universities where primary focus is to accumulate academic knowledge through research. This study aims to understand the effect of academic networking and gatekeeping in academic research opportunity in research university environment to map the perceptions of faculty members with administrative roles ...
Spatial entrapment, social mobility and education : the case of Ankara-Demetevler
Hatipoğlu, Hasan Belya; Şengül, Hüseyin Tarık; Department of Urban Policy Planning and Local Governments (2013)
Today, increasing social and economic fragmentation of the society together with important transformations in spatial structures redefine the dynamics of social mobility and education as one of the key means of defining the position of people in social hierarchy. The main objective of this thesis is to evaluate the relationship between sociospatial mobility and education by concentrating on the case study conducted in Demetevler which is one of the low-income neigbourhoods of Ankara having various dynamics ...
VOLUMETRIC READING OF THE MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY CAMPUS’ ALLEY
Doğan, Ege; Savaş Sargın, Ayşen; Department of Architecture (2022-12-7)
This thesis positions itself as an archival effort on the METU Campus and aims to carry the ideas of “research by design” and “conservation by documentation.” The conceptual focus of this research is “Volume” and “Volume Defining Enclosures” on the campus, especially on the “Alle”, the main pedestrian circulation space of the academic zone. The “Alley” and the exterior spaces surrounding it are researched extensively utilizing the architects' original drawings, by conducting on-site research and using the m...
Ankara kent merkezinde toplumsal tabakalaşma, Hareketlilik ve sosyo-ekonomik statü araştırması
Kalaycıoğlu, Sibel H.; Kardam, Filiz; Tılıç, Helga Rıttersberger; Çelik, Kezban; Türkyılmaz, Sinan A.(2008)
Bu çalışma; Ankara Kent Merkezinde temsili bir örneklem üzerinde toplumsal tabakalar ve toplumsal hareketliliğin dinamiklerini araştırmıştır. Araştırmanın amacı, farklı toplumsal tabakalara özgü sosyal ve ekonomik özelliklerin belirlenmesi ile toplumsal tabakaları belirlemede kullanılabilecek bir ölçüm aracı geliştirmektir. Araştırma kapsamında 1769 haneye (belirlenen örneklemin %73.7) ulaşılarak bu hanelerde yaşayan 6289 kişinin bilgisi toplanmıştır. Ayrıca hanelerden özel bir teknik ...
Citation Formats
I. Karademir Hazır, H. S. Kalaycıoğlu, and K. Çelik, “ORTA SINIF LARIN FARKLI KESİTLERİ SINIF GEÇMİŞİ KÜLTÜR PRATİKLERİ VE MESLEKİ STATÜ,” Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, pp. 64–107, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85727.