ORTA SINIF LARIN FARKLI KESİTLERİ SINIF GEÇMİŞİ KÜLTÜR PRATİKLERİ VE MESLEKİ STATÜ

2016-10-01
Karademir Hazır, Irmak
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel
Çelik, Kezban
Sunulan çalışmada, Ankara’yı temsil eden ve üç kuşağı kapsayan bir toplumsal hareketlilik araştırmasının verileri kullanılarak, “orta sınıf”ların kendi içinde hangi eksenlerde farklılaştığını sorgulanmıştır. Ankara’daki “orta sınıf”ların toplumsal hareketlilik deneyimi nasıl şekillenmektedir? Türkiye modernleşmesi süresince, eğitimin demokratikleşmesi için atılan adımlar bir “orta sınıf” yaratmakta ne kadar başarılı olmuştur, “orta sınıf”ların ne kadarlık bir kısmı eğitim basamaklarını tırmanarak gelmiştir, ne kadarı kent kökenlidir? Yaşam tarzı ve kültürel beğeniler konusunda birbirlerinden nasıl ayrışmaktadır, toplumsal hareketlilik yörüngesinin bu farklılaşmada etkisi nedir? Bu sorular çoklu mütekabiliyet analizi (Multiple Correspondence Analysis) ve kümeleme analizi (Cluster Analysis) ile değerlendirilmiştir ve sınıf geçmişleri, kültürel pratikleri ve bugünkü mesleki statüleri açısından farklılaşan beş kesit tespit edilmiştir. Bu kesitlerin özelliklerine ve görece büyüklüklerine dayanarak, Türkiye’deki sınıf-kültürel dönüşüm üzerine literatüre katkı sunacak bir tartışma yürütülmüştür.
Sosyoloji Araştırmaları Dergisi

Suggestions

Temsili Bir Örneklemde Sosyo-Ekonomik Statü (SES) Ölçüm Aracı Geliştirilmesi : Ankara Kent Merkezi Örneği
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel; Çelen, Ümit; Türkyılmaz, Ahmet Sinan (2010-03-01)
Sunulan çalışma, Ankara ilinde temsili bir örneklem üzerinden toplumsal tabakaları belirlemeye yönelik SES endeksi geliştirme ve farklı tabakalara ait özelliklerin belirlenmesi çalışmasıdır. Çalışmada örnekleme tasarımı olarak çok aşamalı küme örneklemesi yaklaşımı kullanılmıştır. Buna göre, Ankara kent merkezini oluşturan 8 merkez ilçe çalışma evreni olarak belirlenmiştir. Çalışmada, 1769 haneye ulaşılarak, hanelerin eğitim, iş, gelir, mülkiyet ve mülk edinme yolları ve tüketimi esas alan bir çerçevede ver...
Spatial entrapment, social mobility and education : the case of Ankara-Demetevler
Hatipoğlu, Hasan Belya; Şengül, Hüseyin Tarık; Department of Urban Policy Planning and Local Governments (2013)
Today, increasing social and economic fragmentation of the society together with important transformations in spatial structures redefine the dynamics of social mobility and education as one of the key means of defining the position of people in social hierarchy. The main objective of this thesis is to evaluate the relationship between sociospatial mobility and education by concentrating on the case study conducted in Demetevler which is one of the low-income neigbourhoods of Ankara having various dynamics ...
Intergenerational transmission of poverty in Turkey
Öylü, Gülin; Dayıoğlu Tayfur, Meltem; Department of Economics (2016)
This study examines the presence and dynamics of intergenerational transmission of poverty in Turkey and attempts to reveal the possible channels through which childhood poverty affects household income later in life using the “intergenerational transmission of disadvantages” module of the Survey on Income and Living Conditions (SILC) (2011). The results show that childhood poverty decreases total household income by 5%. However, the effect of childhood poverty differs for the different components of househ...
Ankara kent merkezinde toplumsal tabakalaşma, Hareketlilik ve sosyo-ekonomik statü araştırması
Kalaycıoğlu, Sibel H.; Kardam, Filiz; Tılıç, Helga Rıttersberger; Çelik, Kezban; Türkyılmaz, Sinan A.(2008)
Bu çalışma; Ankara Kent Merkezinde temsili bir örneklem üzerinde toplumsal tabakalar ve toplumsal hareketliliğin dinamiklerini araştırmıştır. Araştırmanın amacı, farklı toplumsal tabakalara özgü sosyal ve ekonomik özelliklerin belirlenmesi ile toplumsal tabakaları belirlemede kullanılabilecek bir ölçüm aracı geliştirmektir. Araştırma kapsamında 1769 haneye (belirlenen örneklemin %73.7) ulaşılarak bu hanelerde yaşayan 6289 kişinin bilgisi toplanmıştır. Ayrıca hanelerden özel bir teknik ...
Spatial Choices of Middle Classes
Korkmaz Tirkeş, Güliz (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010)
Bu yazıda Ankara Çayyolu ve Keçiören’de yerleşik olan iki orta sınıf grubunun mekansal seçimlerinin kıyaslanmasını konu alan bir çalışma temel alınmıştır (Korkmaz Tirkeş, 2007). Söz konusu mekansal seçimler, yerleşilen konut ve mahalle başta olmak üzere, kent mekanında çeşitli yerlerin ve etkinliklerin tüketimini ve kent mekanına yönelik değerlendirmelerini kapsamaktadır. Mekansal seçimlerde ekonomik sermaye farklılığının bilinen etkisi dışında diğer faktörlerin etkisinin araştırılması amacıyla benzer ekono...
Citation Formats
I. Karademir Hazır, H. S. Kalaycıoğlu, and K. Çelik, “ORTA SINIF LARIN FARKLI KESİTLERİ SINIF GEÇMİŞİ KÜLTÜR PRATİKLERİ VE MESLEKİ STATÜ,” Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, pp. 64–107, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85727.