Ankara kent merkezinde toplumsal tabakalaşma, Hareketlilik ve sosyo-ekonomik statü araştırması

Download
2008
Kalaycıoğlu, Sibel H.
Kardam, Filiz
Tılıç, Helga Rıttersberger
Çelik, Kezban
Türkyılmaz, Sinan A.
Bu çalışma; Ankara Kent Merkezinde temsili bir örneklem üzerinde toplumsal tabakalar ve toplumsal hareketliliğin dinamiklerini araştırmıştır. Araştırmanın amacı, farklı toplumsal tabakalara özgü sosyal ve ekonomik özelliklerin belirlenmesi ile toplumsal tabakaları belirlemede kullanılabilecek bir ölçüm aracı geliştirmektir. Araştırma kapsamında 1769 haneye (belirlenen örneklemin %73.7) ulaşılarak bu hanelerde yaşayan 6289 kişinin bilgisi toplanmıştır. Ayrıca hanelerden özel bir teknik (Kish yöntemi) ile seçilen 1293 birey ile de daha detaylı görüşme formu doldurulmuştur. Türkiye’de, özellikle bilimsel çalışmalarda (sosyal ve fen bilimleri) referans oluşturacak bir tabaka tanımına çok ihtiyaç duyulmakta olmakla beraber bu konuda çalışmalar yeterli değildir. Bu çalışmanın önemli bir çıktısı Türkiye’de bütün disiplinlerdeki araştırmacılar tarafından bilimsel bir referans ve bir araç olarak kullanılabilecek bir ‘sosyoekonomik statü endeksi’ geliştirilmiştir. Ayrıca temsili örneklem içinde nesiller arası (dede-baba/anne-birey) toplumsal hareketlilik ve yönü incelenmiştir. Toplumsal hareketlilik için bu tür üç nesli içeren bir çalışma da literatürde çok az denenmiştir. Toplumsal yapı analizleri için önemli bir temel oluşturan bu bulgular ile Türkiye’nin kendi özgül, tarihsel koşulları içinde geçerli bir toplumsal sınıf/statü kavramlaştırması için bir ölçme aracının geliştirilmiş olması ise çalışmanın en önemli çıktısı olmuştur. Bunun yanısıra, farklı tabakalardaki bireylerin yaşam biçimleri, yaşam görüşü hakkında ki bulgular da çalışmanın ortaya çıkardığı başka bir katma değerdir.

Suggestions

The experiences of urban poverty among recent immigrants in Ankara : social exclusion or not?
Taşkan, Serpil; Rittersberger Tılıç, Helga İda; Department of Sociology (2007)
The aim of this study is to find some indications about social exclusion in some neighbourhoods in Ankara. Social exclusion has increasingly gained importance as a concept in contemporary social sciences. To attain this aim, firstly, a theoretical framework, through which theories of the concept of social exclusion, main dynamics and differences of this concept from the concept of poverty were discussed. Secondly, a field work was carried out in some squatter settlements in Ankara known as “poor”, to see wh...
Perceptions of different socio-economic status groups living in Ankara
Ekici, Barış; Rittersberger Tılıç, Helga İda; Department of Sociology (2004)
The aim of this study is to compare the cognitive maps of different socio-economic status groups living in Ankara. In-group and inter-group relations of divergent socio-economic status groups are the main focus of the study. In this perspective, perceptions of urban social space are examined in order to comprehend the in-group and inter-relations. Discussions are held both at city level and neighborhood level. These discussions are based on the research that was conducted between September 2003- February 20...
Kuşak içi ve kuşaklararası toplumsal hareketliliğin yörüngesi Ankara ili örneği
Karademir Hazır, Irmak; Çelik, Kezban; Kalaycıoğlu, Hediye Sibel (2016-06-01)
Toplumsal tabakalaşma ve hareketlilik literaturtintin gelişmiş olduğu ulusal bağlamlarda ampirik çalışmalar, ülke çapındaki eğilimleri belirlemek üzere ulusal düzeyde veri toplama yetkisi olan kurumlarca yapılmaktadır. Bu anlamda, verilerin temsil gücünden yüksek olması önemlidir ve 6rneklem geniş bir nüfusu içermelidir. Sunulan çalışmanın yürütüldüğü deneme kadar Türkiye’de tek temsili olacak düzeyde bu tur bir araştırma yürütülmemiştir. Bu makalenin temel amacı bu eksikliği kısmen de olsa giderebilmektir....
Reproduction and differentiation strategies of upper-middle class group in Ankara
Yaran, Pınar; Şengül, Hüseyin Tarık; Department of Political Science and Public Administration (2009)
The main objective of this study is to investigate reproduction strategies of upper-middle class group of people in Ankara and their differentiation propensities in the fragmentation process of urban space. Dispositions and everyday life practices of upper-middle group on Bourdieu’s approach in the urban space of Ankara are analyzed on the basis of intensive interviews with upper-middle class women. In this sense, special emphasis is placed on this group’s close family relations, investment strategies in ed...
Ankara, 1923-1950: the socio-spatial manifestation of republican will
Tak, Ahmet; Özcan, Yusuf Ziya; Department of Sociology (2007)
The social, cultural, aesthetic, and spatial aspects of the urban transformation in its specific relationship with a certain ideology is examined in the study. Ankara, as the capital city of a new state, is regarded as a materialized reflection of the modernization program of the Kemalist ideology which defined the main foundations of the Republic and shaped its formation. The formation process of Ankara is tried to be understood in a historical deepness. Therefore, in order to comprehend the nature of the ...
Citation Formats
S. H. Kalaycıoğlu, F. Kardam, H. R. Tılıç, K. Çelik, and S. A. Türkyılmaz, “Ankara kent merkezinde toplumsal tabakalaşma, Hareketlilik ve sosyo-ekonomik statü araştırması,” 2008. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T0RVMk16TT0.