Hide/Show Apps

Ankara kent merkezinde toplumsal tabakalaşma, Hareketlilik ve sosyo-ekonomik statü araştırması

Download
2008
Kalaycıoğlu, Sibel H.
Kardam, Filiz
Tılıç, Helga Rıttersberger
Çelik, Kezban
Türkyılmaz, Sinan A.
Bu çalışma; Ankara Kent Merkezinde temsili bir örneklem üzerinde toplumsal tabakalar ve toplumsal hareketliliğin dinamiklerini araştırmıştır. Araştırmanın amacı, farklı toplumsal tabakalara özgü sosyal ve ekonomik özelliklerin belirlenmesi ile toplumsal tabakaları belirlemede kullanılabilecek bir ölçüm aracı geliştirmektir. Araştırma kapsamında 1769 haneye (belirlenen örneklemin %73.7) ulaşılarak bu hanelerde yaşayan 6289 kişinin bilgisi toplanmıştır. Ayrıca hanelerden özel bir teknik (Kish yöntemi) ile seçilen 1293 birey ile de daha detaylı görüşme formu doldurulmuştur. Türkiye’de, özellikle bilimsel çalışmalarda (sosyal ve fen bilimleri) referans oluşturacak bir tabaka tanımına çok ihtiyaç duyulmakta olmakla beraber bu konuda çalışmalar yeterli değildir. Bu çalışmanın önemli bir çıktısı Türkiye’de bütün disiplinlerdeki araştırmacılar tarafından bilimsel bir referans ve bir araç olarak kullanılabilecek bir ‘sosyoekonomik statü endeksi’ geliştirilmiştir. Ayrıca temsili örneklem içinde nesiller arası (dede-baba/anne-birey) toplumsal hareketlilik ve yönü incelenmiştir. Toplumsal hareketlilik için bu tür üç nesli içeren bir çalışma da literatürde çok az denenmiştir. Toplumsal yapı analizleri için önemli bir temel oluşturan bu bulgular ile Türkiye’nin kendi özgül, tarihsel koşulları içinde geçerli bir toplumsal sınıf/statü kavramlaştırması için bir ölçme aracının geliştirilmiş olması ise çalışmanın en önemli çıktısı olmuştur. Bunun yanısıra, farklı tabakalardaki bireylerin yaşam biçimleri, yaşam görüşü hakkında ki bulgular da çalışmanın ortaya çıkardığı başka bir katma değerdir.