Orta Asya'da Tarihsel Kimlikler ve Çatışma

2020-12-01
Köksal, Pınar
Citation Formats
P. Köksal, “Orta Asya’da Tarihsel Kimlikler ve Çatışma,” Uluslararası Suçlar ve Tarih, no. 21, pp. 21–52, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://avim.org.tr/public/images/uploads/files/pinar%20koksal.pdf.