Orta Asya'da Tarihsel Kimlikler ve Çatışma

2020-12-01

Suggestions

Changing principles of international water law in Central Asia: Addressing the crisis, from customary practice to virtual water footprints
Arynova, Aigul; Kahveci Özgür, Hayriye; Sustainable Environment and Energy Systems (2019-6)
Laws regulating transboundary water allocation in Central Asia discriminate water interests of upperstream states and contribute to the excessive water use by downstream states. The present research studies water conflict in Central Asia emphasizing the changing impacts of international water law and its cardinal principle, the equitable and reasonable utilization (ERU). A review of the main water regime which had developed in Central Asia including agreements signed following the USSR’s collapse is conduct...
Orta Asya’da siyasal istikrar ve demokrasi dengesi: Kırgızistan örneği
Köksal, Pınar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2007-6-1)
Bu çalışma, Orta Asya ülkelerinden Kırgızistan’da siyasal istikrar ile demokrasi arasındaki dengeyi incelemeyi amaçlamaktadır. 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılması sonucu bağımsızlığını kazanmış olan Kırgızistan, tüm diğer eski birlik cumhuriyetleri gibi çok yönlü bir geçiş sürecine girdi. Bu sürece damgasını vuran resmi politikanın başlıca amacı, piyasa ekonomisini benimsemiş, bağımsız, demokratik ve laik ulus-devletler yaratmaktı. Bu alanlarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek amacı ile siyas...
Kırım Tatarlarının Ana Vatana dönüşü ve kültürel canlanma sürecinde dil ve eğitim
Aydıngün, Ayşegül (2004-01-01)
Bu makale 1944 yılında ana vatanları Kırım'dan Orta Asya'ya sürülen ve vatana dönme haklarını ancak 1989 yılında elde eden Kırım Tatarları örneğinde etnik / milli kimlik- dil ilişkisini incelemektedir. Kırım'da gerçekleştirilen saha araştırması verilerine dayanan makalenin temel iddiası, dil-etnik / milli kimlik ilişkisinin, dilin sembolik ve etkileşimsel boyutlarının; kimliğin ise etnik /milli ve kültürel boyutlarının birbirinden ayrılması halinde anlaşılabileceğidir. Ayrıca, makalede, vatana dönüş sonrası...
Kuşak-Yol Projesi ve Türkiye’nin Orta Asya Hedefleri
Zorbay, Taner (2019-12-01)
Tarihsel arka planı zengin olan Türk-Çin ilişkileri, Pekin hükümetinin Kuşak-Yol projesiyle yeni bir sürece girmiş gibi görünmektedir. 1991 sonrası gelişmelerle hız kazanan, ardından bir süre durağanlaşan Türkiye'nin Orta Asya politikası 2016 sonrası yeni boyutlar kazanmıştır. Çin'in Kuşak-Yol projesi ile Türkiye'nin Orta Asya'ya dönük beklentilerinin nasıl bir seyir izleyeceği ve mevcut dış politika yöntem ve dinamiklerinin ne derece işe yaradığı çalışmamızın ana eksenini oluşturmaktadır. Tarihi bir ...
A THEORETICAL APPROACH TO THE ECONOMY IN THE TRANSITION FROM THE LATE BRONZE AGE TO THE IRON AGE IN CENTRAL ANATOLIA
Karakoç, Şakir; Erciyas, Deniz Burcu; Department of Settlement Archaeology (2023-1-04)
This thesis is an attempt to understand the economic structure in Central Anatolia from the Late Bronze Age to the Iron Age. For this purpose, seven settlements located in Central Anatolia were selected. Gordion, Kerkenes, Kaman-Kalehöyük, Çadır Höyük, Boğazköy, Uşaklı Höyük, and Kınık Höyük will be evaluated, respectively. In order to achieve this goal, general social theories and some specific theories on ancient economy will be critically discussed. By doing this, the applicability of existing theories t...
Citation Formats
P. Köksal, “Orta Asya’da Tarihsel Kimlikler ve Çatışma,” Uluslararası Suçlar ve Tarih, pp. 21–52, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://avim.org.tr/public/images/uploads/files/pinar%20koksal.pdf.