Fen Bilimleri Öğretmenleri Neyi Öğretiyor Neyi Ölçüyor

2016-09-30
Şen, Mehmet
Öztekin, Ceren
Bu çalışma fen bilimleri öğretmenlerinin yoğunluk konusunda öğrettikleri öğrenme alanları ile ölçtükleri öğrenme alanlarını ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda kavramsal çerçeve olarak pedagojik alan bilgisinin iki alt boyutu olan öğretim programları bilgisi ve ölçme bilgisi kullanılmıştır. Veriler devlet okullarında görev yapmakta olan iki fen bilimleri öğretmeninden görüşmeler, ders gözlemleri ve öğretmen dökümanları aracılığıyla elde edilmiştir. Verilerin kodlanmasıyla öğretmenlerin öğretim programı bilgileri ve ölçme bilgilerine yönelik temalar oluşturulmuştur. Analizler sonucunda; öğretmenlerin öğretim programında yer alan içerik alan bilgisi kazanımlarına ağırlık verdikleri görülmüştür. Öğretmenler konu bazında yer alan fenin disiplinler arası özelliğine ilişkin kazanıma ve bilimsel süreç becerilerine ilişkin kazanımlara yer vermemişlerdir. Ayrıca, dersin genel kazanımları içinde bulunan duyuşsal öğrenme alanları ile fen teknoloji toplum ve çevre ilişkileri alanı ders içerisinde vurgulanmamıştır. Öğretmenlerin öğretim programı bilgileri ile uyumlu olarak; öğretmenler ders süresince ve ünite sonunda içerik alan bilgisine yönelik kazanımları ölçmeyi tercih etmiş ve diğer kazanımları ölçmemiştir. Öğretim programında hem geleneksel hemde alternatif ölçme araçlarının kullanımının vurgulanmasına rağmen; öğretmenler sadece soru sorma, problem çözme ve yazılı sınav gibi geleneksel ölçme yöntemlerini kullanmışlardır. Sonuç olarak; fen bilimleri öğretmenlerinin gerek öğretim programı bilgisinde gerekse ölçme bilgisinde eksiklikler bulunmaktadır ve bu durum öğretim programının temel amacı olan bilimsel okuryazar bireyler yetiştirmek ilkesi ile örtüşmemektedir
XII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, (28 - 30 Eylül 2016)

Suggestions

Preservice science teacher's efficacy beliefs regarding science teaching and their classroom management beliefs
Savran, Ayşe; Çakıroğlu, Jale Us; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2002)
This study intended to explore preservice science teachers' science teaching efficacy beliefs and their classroom management beliefs. In addition, preservice science teachers' efficacy and classroom management beliefs were compared regarding gender, and grade level. Also, the intenelationships among their efficacy beliefs, classroom management beliefs, the number of university pedagogical courses completed and university cumulative point grade average (CGPA) were investigated. The present study was conducte...
Investigation of science teachers' topic-specific pedagogical content knowledge regarding climate, weather and seasons: from the dual perspective
Sağbilge, Kübra; Öztekin, Ceren; Department of Science Education (2022-2-10)
This study aimed to investigate experienced science teachers’ subject matter knowledge (SMK) containing syntactic and substantive knowledge and pedagogical content knowledge (PCK) regarding the seasons, weather and climate addressing the dual perspective. In this single case study, three science teachers who worked on public schools constituted the sample. Data were gathered via pre-interview, post-interview, classroom observations and teacher documents. Findings regarding teachers’ substantive knowledge i...
Investigating Science Teachers' Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) Competencies: A Mixed Method Study
Tanrısevdi, Mine; Çakıroğlu, Jale; Canbazoğlu Bilici, Sedef; Department of Science Education (2021-7-12)
The purpose of the present study was to investigate science teachers’ technological pedagogical content knowledge (TPACK) in terms of different variables. Specifically, the purpose was to examine science teachers’ TPACK competency levels according to their gender, experience years and determine their TPACK indicators based on TPACK-Deep factors, namely design, exertion, ethics, and proficiency. The current study was followed by explanatory sequential mixed methodology and composed of two stages: survey rese...
Science teachers’ topic specific pedagogical content knowledge related to human body systems
Kınık, Elif; Öztekin, Ceren; Department of Science Education (2022-2-10)
This study investigated experienced science teachers’ pedagogical content knowledge (PCK) and subject matter knowledge (SMK) about human body systems (HBS) (digestive, circulatory, respiratory, urinary system). Two female experienced science teachers from the same private school participated in the study. A case study, a type of qualitative methodology, is used as a research design. Data were collected from semi-structured pre-interviews including Content Representation (CoRe) questions, VNOS-C questionnair...
Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Yansıtıcı Öğretim Uygulamalarının Kritik Olaylar Analizi Aracılığıyla İncelenmesi Üzerine Bir Durum Çalışması
Yılmaz, Elanur; Akar, Hanife(2019-10-01)
Günümüzde yansıtıcı düşünme, öğretmen yetiştirme ve öğretmen yeterliliği için ön koşul olma özelliğini korumaktadır. Yansıtıcı düşünebilen öğretmen hangi noktalarda değişime ve gelişime ihtiyacı olduğunun farkına varabilir. Bu çalışmanın iki amacı vardır. Birinci amaç Ankara merkez ilçelerinde bulunan devlet ortaokullarında çalışmakta olan fen bilimleri öğretmenlerinin yansıtıcı olma odakları ve düzeylerini belirlemektir. İkinci amaç ise çalışmaya gönüllü olarak katılan çeşitli öğretmenlik deneyimleri ...
Citation Formats
M. Şen and C. Öztekin, “Fen Bilimleri Öğretmenleri Neyi Öğretiyor Neyi Ölçüyor,” presented at the XII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, (28 - 30 Eylül 2016), Trabzon, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85804.