Models of the g = 2.0006 electron spin resonance (ESR) signal growth curve in carbonates

Download
1994
Çetin, Oktay

Suggestions

Investigation of paramagnetic properties of tooth enamels by electron spin resonance (ESR) technique
Bulur, Enver; Özer, Ay Melek; Department of Physics (1998)
Electron spin resonance spectra of certain gamma-irradiated organic crystals.
Kılıç, Soner; Baysal, Bahattin; Department of Chemistry (1980)
Electron spin resonance studies on normal and tumurous human whole blood, plasma and cellular blood.
Erson, Cevher Kudrettin; Baysal, Bahattin; Department of Chemistry (1980)
ESR studies of the free radicals produced by UV-light on the surfaces of some crystalline monomers and polymeric materials.
Ramelow, Ülkü; Baysal, Bahattin; Department of Chemistry (1978)
Analysis of the radiation from aparture/printed antennas in the presence of periodic structures through numerical and asymptotic techniques
Manara, Giuliano; Aydın Çivi, Hatice Özlem; Nepa, Paolo; Çetin, Ramazan(2010)
Proje kapsamında, yakınında saçıcıların bulunduğu elektriksel olarak büyük anten dizilerinin ışıma/saçınma problemini etkin bir şekilde analiz etmek için bir yöntem geliştirmek üzere çalışmalar yapılmıştır. Bu yöntem elektriksel olarak büyük dizilerin asimptotik ışın alan gösterimine ve dizi akımlarının Ayrık Fourier Dönüşüm ifadelerine dayanmaktadır. Gerçekçi anten dizilerinin üzerindeki akım dağılımının Ayrık Fourier Dönüşümünün, dizinin yakınında saçınmaya yol açabilecek nesneler olduğu durumda bile, bel...
Citation Formats
O. Çetin, “Models of the g = 2.0006 electron spin resonance (ESR) signal growth curve in carbonates,” Ph.D. - Doctoral Program, Middle East Technical University, 1994.