Alkollerin Seçici Oksidasyonu için Nümerik Malzeme Bilimiile Katalizör Tasarımı

2016-12-16
Citation Formats
H. Toffoli, “Alkollerin Seçici Oksidasyonu için Nümerik Malzeme Bilimiile Katalizör Tasarımı,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86017.