Alkollerin Seçici Oksidasyonu için Nümerik Malzeme Bilimiile Katalizör Tasarımı

2016-12-16

Suggestions

Density functional theory investigation of the reaction mechanisms for selective oxidation of alcohols on gold catalysts
Dernek, Ozan; Toffoli, Hande; Department of Physics (2016)
Most alcohols, when exposed to oxygen, are converted into CO2 and H2O as a result of a combustion reaction. Such reactions consist of several intermediate steps, which produce industrially valuable chemical species such as esters, ketones, carboxylic acids and aldehydes. These chemicals find uses in a wide range of applications in food, pharmaceutical, polymer and plating industries along with many others. As a result, there are considerable economical interests in the design of efficient, low-cost and envi...
Alkollerin periyodik asit ile kinaldinyum klorokromat katalizlenmiş yükseltgenmesi
Özdemir, Melek (null; 2008-10-10)
Alkollerin Görünür Işık İle Katalitik Olarak Yükseltgenmesi.
Akdağ, Akın(2014-12-31)
Görünür ışık ile alkollerin seçeci olarak oksitlenmesi reaksiyonları yapılacaktır. Titanyum oksit üzerine kaplanmış boyaların (görünür ışığı soğuran) sentezi bu projede önemli bir yer teşkil etmektedir.Yöntem olarak, çesitli boyalar sentezlenecek ve titanyum dioksit üzerine kaplanacaktır. Bu boya ile kaplanmış titanyum dioksit parçacıkları, alkol oxsidayonunda deneneceklerdir. Bu yöntem ile çevreci bir şekilde alkol oksidasyonu gerçekleştirilmiş olup, literatüre yeni bir yöntem kazandırılacaktır. Bu projede...
Development of SERS-active silver nanowire filter foils for pathogen detection in fluids
Oğuz, Hilal; Bek, Alpan; Son, Çağdaş Devrim; Department of Micro and Nanotechnology (2022-2)
In this study, the signal enhancement in the vicinity of metal nanowires was investigated by using a specific spectroscopic technique called surface-enhanced Raman scattering (SERS). When laser light interacts with roughened or nanostructured metallic surfaces, the interaction causes an increase in electromagnetic field in Raman spectra due to the excitation of surface plasmons in metallic nanostructures. This several orders of signal enhancement provides sensitive detection limits of extremely small amoun...
Alkolerin Çevreci bir Yöntemle Singlet Oksijen Kullanılarak Aldehitlere ve Ketonlara Yükseltgenmesi
Akdağ, Akın; Tekin, Gizem(2015-12-31)
Bu projede çevreci bir bakış açısıyla alkolerin aldehit ve ketonlar yükseltilmesi çalışılacaktır. Bunun için singlet oksijen kullanılarak endoperoksitler elde edilecektir. Elde edilen endoperoksitler ise TEMPO'nun aktifleştirilmesinde kulanılacaktır. Aktif TEMPO'nun alkol yükseltgediği bilinmektedir. Bu tepkimenin mekanizması bilgisayar destekli teorik çalışmalar yapılarak aydınlatılacaktır.
Citation Formats
H. Toffoli, “Alkollerin Seçici Oksidasyonu için Nümerik Malzeme Bilimiile Katalizör Tasarımı,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86017.