Hide/Show Apps

Alkolerin Çevreci bir Yöntemle Singlet Oksijen Kullanılarak Aldehitlere ve Ketonlara Yükseltgenmesi

2015-12-31
Akdağ, Akın
Öztürk, Perihan
Tekin, Gizem
Bu projede çevreci bir bakış açısıyla alkolerin aldehit ve ketonlar yükseltilmesi çalışılacaktır. Bunun için singlet oksijen kullanılarak endoperoksitler elde edilecektir. Elde edilen endoperoksitler ise TEMPO'nun aktifleştirilmesinde kulanılacaktır. Aktif TEMPO'nun alkol yükseltgediği bilinmektedir. Bu tepkimenin mekanizması bilgisayar destekli teorik çalışmalar yapılarak aydınlatılacaktır.