Bilim Teknoloji ve Yenilik Kavramlar Kuramlar ve Politika

2016-01-01
Aydoğan Ulutaş, Selda
Erdil, Erkan
Pamukcu, Mehmet Teoman

Suggestions

Bilim Teknoloji ve Yenilik Kavramlar Kuramlar ve Politika
Erdil, Erkan; Pamukcu, Mehmet Teoman (2016-01-01)
Bilim Teknoloji ve Yenilik Kavramlar Kuramlar ve Politika
Erdil, Erkan; Pamukcu, Mehmet Teoman (2016-01-01)
Bilim Teknoloji ve Yenilik: Kavramlar Kuramlar ve Politika
Pamukcu, Mehmet Teoman; Erdil, Erkan; Akçomak, İbrahim Semih (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2016-01-01)
Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları
Pamukcu, Mehmet Teoman; Erdil, Erkan (2016-07-01)
Bilim, sanayi, teknoloji ve yenilik politikalarının evrimi
Akçomak, İbrahim Semih (2017-04-07)
Citation Formats
S. Aydoğan Ulutaş, E. Erdil, and M. T. Pamukcu, “Bilim Teknoloji ve Yenilik Kavramlar Kuramlar ve Politika,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86065.