Bilim Teknoloji ve Yenilik: Kavramlar Kuramlar ve Politika

2016-01-01

Suggestions

Bilim Teknoloji ve Yenilik Kavramlar Kuramlar ve Politika
Aydoğan Ulutaş, Selda; Erdil, Erkan; Pamukcu, Mehmet Teoman (2016-01-01)
Bilim Teknoloji ve Yenilik Kavramlar Kuramlar ve Politika
Erdil, Erkan; Pamukcu, Mehmet Teoman (2016-01-01)
Bilim Teknoloji ve Yenilik Kavramlar Kuramlar ve Politika
Erdil, Erkan; Pamukcu, Mehmet Teoman (2016-01-01)
Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları
Pamukcu, Mehmet Teoman; Erdil, Erkan (2016-07-01)
Bilim, sanayi, teknoloji ve yenilik politikalarının evrimi
Akçomak, İbrahim Semih (2017-04-07)
Citation Formats
M. T. Pamukcu, E. Erdil, and İ. S. Akçomak, Bilim Teknoloji ve Yenilik: Kavramlar Kuramlar ve Politika. 2016.