Erken Çocukluk Fen Eğitiminde Yöntem ve Teknikler

2020-01-01
Uludağ, Gonca
Erkan, Nefise Semra
Erdaş Kartal, Eda
Çelebi Öncü, Elif
Güdük, Ayşe Hicret
Özyılmaz Akamca, Güzin
Yurt, Özlem
Buldu, Elif
Angın, Duriye Esra
Öcal, Erdinç
Başaran, Mehmet
Canbeldek, Merve
Şahin Çakır, Çiğdem
Eti, İnanç
Bartan, Murat
Tekerci, Hacer
Kefi, Sara
Koçak Tümer, Nafiye Bilge
Özbek Ayaz, Ceylan
Özkan Kılıç, Özge
Tokuç, Hülya
Er, Hasan
Bay, Erdal

Suggestions

Erken Çocukluk Dönemi Çevre Eğitimi Etkinliklerinin Planlanması ve Değerlendirme
Olgan, Refika (Pegem A Yayıncılık, 2020-12-01)
Erken Çocukluk Döneminde Eğitim Yaklaşımları
Erden, Feyza; Demircan, Hasibe Özlen (Eğiten Kitap, 2021-12-01)
Erken Çocukluk Eğitimi Mozaiği: Büyük düşünceler/fikirler, modeller ve yaklaşımlar
Schweinhart, Lawrance; et. al. (2017-01-01)
Erken Çocukluk Döneminde Aktif Öğrenme Ortamlarının Yaratılması
Sevimli Çelik, Serap; Demircan, Hasibe Özlen(2018-12-31)
Bilgisayar, video oyunları, televizyon, apartman hayatı ve okula servis ile ulaşım sonucunda aktif olmayan bir yaşam biçimi sürdüren günümüz çocukları için okul öncesi eğitim kurumları günlük hareketi desteklemede önemli bir role sahiptir. Okul ortamında fiziksel gelişimi desteklenen çocukların ileriki yaşamlarında fiziksel olarak daha aktif ve sağlıklı bir yaşam sürdürdükleri ve spora katılımlarının hareketsiz bir yaşam sürdüren çocuklara oranla daha yüksek olduğu vurgulanmaktadır (Gallahue & Ozmun, 2006)....
Erken Çocukluk Döneminde Motor Gelişimin Değerlendirilmesi
Yılmaz, Arif; Hürmeriç Altunsöz, Irmak (Pegem Akademik Yayıncılık, 2020-08-01)
Citation Formats
G. Uludağ et al., Erken Çocukluk Fen Eğitiminde Yöntem ve Teknikler . 2020, p. 198.