Demokratikleşen Belediyeler mi ? Yoksa Merkezileşen Yönetim mi?

1988-06-01

Suggestions

Demokratik ve kapsayıcı eğitimin Önündeki engelleri aşmada ilk adım: öğretmen eğitimi, 27-29 April 2017.
Taneri, Pervin Oya (null; 2017-04-28)
Demokratik ve Etkin Yerel Yönetim Nasıl Olmalı
Keskinok, Hüseyin Çağatay (2004-03-10)
Demokratik soldan devrimci yol'a : 1970'lerde sol popülizm üzerine notlar
Erdoğan, Necmi (1998-01-01)
Creating democratic citizens: what people understand from democracy and how this understanding influences their political participation
Bülbül, Asya; Çınar, Süleyman Kürşat; Department of Political Science and Public Administration (2020)
The aim of this thesis is to examine the influence of different conceptualizations of democracy by ordinary citizens on their political participation. In this thesis, it is argued that an important variable has been neglected in the political participation literature, namely, the conceptual definitions people offer when they are asked to define what democracy is. To test this hypothesis, the definitions of democracy by people are divided into three categories: redistributive understanding, authoritative und...
Modernleşme ve Eğitim: Ankara’daki Ortaöğretim Okullarındaki Öğrenci Profilleri
Akşit, Bahattin; Şen, Mustafa; Coşkun, Mustafa Kemal (2000-01-01)
Citation Formats
H. Ç. Keskinok, “Demokratikleşen Belediyeler mi ? Yoksa Merkezileşen Yönetim mi?,” Planlama, pp. 3–5, 1988, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86259.